Ny indkøbsaftale på psykologområdet

Aarhus Kommune har pr. 1. maj 2017 indgået en ny indkøbsaftale vedrørende psykologydelser. Aftalen er indgået med Institut for Relationspsykologi og omfatter både akut krisepsykolog, der hvor vi tidligere havde Falck Healthcare, og ikke-akutte psykologydelser – altså de situationer, hvor en leder ønsker at købe individuel psykologbistand til en medarbejder.

Vælger du som leder at købe ekstern psykologhjælp til en medarbejder, skal indkøbsaftalen anvendes og det er ikke tilladt at benytte andre eksterne psykologer. Da Sociallægeinstitutionen organisatorisk er en del af Aarhus Kommune, kan du også vælge at købe ydelsen her.

Hvis du som leder køber psykologbistand til en medarbejder på grund af en ikke-arbejdsrelateret problemstilling, skal du huske at indberette værdien af ydelsen til SKAT og informere medarbejderen om, at forløbet er skattepligtigt.

Du kan finde mere information om akut og ikke akut psykologbistand samt kontaktoplysninger på Institut for Relationspsykologi og Sociallægeinstitutionen her.

Kontaktperson:

Trine Bjerg, Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær, M: 20 16 97 78, E: trib@aarhus.dk