Uncategorized

Nyt fælles ledertraineeforløb i Aarhus Kommune

I Sundhed og Omsorg har vi i nogle år haft trainee-forløbet ”Væksthus for før-ledere”. Det har vi, fordi vi gerne vil arbejde praksisnært med ledelsesudvikling. De gode erfaringer fra den indsats har betydet, at vi nu får ét, fælles ledertrainee-forløb i Aarhus Kommune. Det nye, fælles ledertraineeforløb, der er rettet mod medarbejdere med både lederlyst og -potentiale, er et individuelt skræddersyet udviklingsforløb med fokus på en stærk kobling mellem uddannelse […]

Uncategorized

Hvilke velfærdsteknologier er der brug for i hjemmeplejen?

De næste fire år skal der sættes fokus på, hvordan velfærdsteknologi og hjælpemidler kan hjælpe borgere, som er knyttet til hjemmeplejen. Derfor har alle direktioner fået en invitation, hvor op til fire medarbejdere eller ledere i hvert område (fra hjemmeplejen og sundhedsenhed) inviteres til workshop om opstart af indsatsen. Workshoppen finder sted d. 25. februar på DokkX kl. 8.30-12.30. Der skal blandt andet udvælges et hjemmeplejeteam og en sundhedsenhed, som […]

Uncategorized

Kursus: Tryksårsforebyggende madrasser på indkøbsaftale – vurdering, indstilling og afprøvning

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Hjælpemiddelcentret tilbyder  halvdages undervisning til medarbejdere, som har opgaver indenfor vurdering, indstilling og bestilling af, og behov for grundlæggende viden om f.eks. tryksårsforebyggende madrasser og puder. Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet, samt ud fra evaluering fra tidligere afholdt undervisning. Det næste kursus; ‘Tryksårsforebyggende madrasser […]

Uncategorized

Cura

Arbejdsgangsændringer i Cura 27 Få et overblik over hvilke ændringer der er med Cura 27 Der kommer begrænsning på, hvor mange opgaver, der kan vises på kortet Fælles opgaver. Som leder skal du tage en snak med teamet om, hvordan I håndterer Fælles opgaver. Læs mere på AarhusIntra Cura-supporten rykker ud til jer De næste uger rykker Cura-support ud til forskellige områder og er fysisk tilstede hos jer i et […]

Uncategorized

Kursus i håndtering af vold og trusler

På kurset kan du som leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant få inspiration til, hvordan I bedst støtter kolleger og medarbejdere, som oplever vold og trusler fra borgere. På kurset får du blandt andet en introduktion til Sundhed og Omsorgs nye vejledning til at forebygge, håndtere og følge op på episoder med vold, trusler og chikane. Se vejledning, retningslinje og andre værktøjer til håndtering af vold, mobning og chikane på AarhusIntra Kurset […]

Uncategorized

Sårklyngen fortsætter: læs, hvad du kan få hjælp til og sparring på

Sårklyngen fortsætter foreløbigt i hele 2019, hvor der blandt meget andet fortsat skal arbejdes med at afkorte sårhelingstiden hos de borgere, som har en sårplejeindsats. Vi vil i 2019 også fortsat have fokus på ”Stop tryksår”, kompressionsbehandling, desuden vil vi have fokus på traumesår og også på kirurgiske sår. Indretning af depoter efter TIME-modellen, og i forlængelse heraf introduktion til de nye produkter den kommende, nye indkøbsaftale vil bringe.  Implementering […]

Uncategorized

Tak for jeres feedback til AarhusIntra: læs, hvad der kommer til at ske

Vi har i december og januar måned arbejdet med fejlrettelser og forbedringer på AahusIntra – blandt andet takket være jeres indberetninger via favoritten feedback på forsiden af AarhusIntra – fortsæt gerne med at bruge det link til tilbagemeldinger. To ting, som vi kan se, har ligget særligt mange på sinde, er systemets langsomme opstartshastighed og en oplevelse af irrelevante nyheder. Langsom opstartshastighed AarhusIntra bruger i dag typisk mellem 10 og […]

Uncategorized

Nye kaldeanlæg på plejehjem

Vi har indgået kontrakt med Tunstall om levering og servicering af kaldeanlæg på vores plejehjem. Det betyder, at i løbet af de kommende år vil stort set alle kaldeanlæg på plejehjemmene blive skiftet. Der er udarbejdet en prioriteret liste over, hvornår hvilke plejehjem får nyt kaldeanlæg. Prioriteringen er lavet ud fra kaldeanlæggenes alder og indrapporteringer om, hvor ofte der er udført fejlretning. Se listen De plejehjem, der ikke står noget ud for, […]

Uncategorized

Vikærgården kræver ikke længere egenbetaling af akutpladser

I december meldte vi ud, at vi fortsat kræver egenbetaling af akutpladser. Den beslutning har byrådet lavet om, og borgere på Vikærgården skal ikke længere betale for deres kost, rengøringsartikler, tøjvask og leje og vask af linned. Beslutningen gælder uanset, om borgeren kommer fra hospitalet eller fra eget hjem. Afskaffelsen gælder ikke for andre typer af midlertidige pladser, dvs. ikke for flexpladser og rehabiliteringspladser.

Uncategorized

Fra Strategisk Fokus 18 til Fokus 19 – vi sætter kursen

Som chefteam tager vi altid afsæt i vores strategi – vores ledetråde. Vi ser på, hvad der skal til for at leve op til ledetrådene. Det gjorde vi i 2018 med Fokus 18, og det gør vi nu med et endnu stærkere fokus i 2019. Når vi kigger på ledetrådene, ønsker vi at intensivere arbejdet indenfor nogle områder – disse områder kalder vi de prioriterede temaer. Samtidig støder vi på […]