Uncategorized

Spar penge – køb fødevarer gennem vores aftale med AB Catering

Ernæringsklyngens fokus på kloge fødevareindkøb i 2018 viser, at plejehjem og caféer kan spare penge på at købe de fødevarer, som vi har en aftale om hos AB Catering. Der er en besparelse på 18 % i gennemsnit ved at købe varer på A-sortiment sammenlignet med varer, som vi ikke har aftale på. Det har virkelig været en øjenåbner at få mere styr på, hvad der er A-varer og B-varer. […]

Uncategorized

Arbejdstidsplanlægning – ny praksis for inddragelse af fridøgn

Som følge af en voldgiftskendelse ændrer vi praksis for inddragelse af fridøgn. Det overordnede regelsæt jf. arbejdstidsaftalens bestemmelser er uændrede, således at: Der gives 2 sammenhængende fridøgn pr. uge. Fridøgnsperioden skal udgøre 55 til 64 timer (langt fridøgn). Fridøgnsperioden kan opdeles i 2 korte fridøgn, hver på minimum 35 timer (kort fridøgn). Men voldgiftskendelsen fastslår – i strid med vores hidtidige praksis – at: Et fridøgn tager sin begyndelse på […]

Uncategorized

Vil du ændre trækprocent eller fritvalgsordning i forbindelse med din løn?

Fra d. 19. november 2018 skal medarbejdere selv indberette ændringer i din trækprocent eller fritvalgsordning. Pr. d 19. november 2018 kan lønsagsbehandlere i Aarhus Kommune ikke længere indberette supplerende trækprocent og fritvalgsordning for medarbejdere.  Du har flere muligheder for at indberette ændringer: Du kan bruge app’en update eller bruge din pc. Du kan downloade app’en på din egen mobiltelefon, din arbejdsgiverbetalte mobiltelefon eller på din tablet. Læs en vejledning om brug […]

Uncategorized

Cura

Veloverstået opdatering af Cura 25 TAK, til alle involverede for et godt samarbejde med at opdatere og med at tage Cura 25 i brug hen over weekenden. Opdateringen gik efter planen. Heldigvis var langt de fleste kort tilgængelige, hvilket var bedre end forventet. Der var dog korte udfald med login-problemer, men de var ikke alarmerende, så der ikke blev kommunikeret ud via Nyheder for Borgerjournal. Evaluering af Cura organisering Evalueringen […]

Uncategorized

Nu kan du bestille GENLYDs julekort og til-og fra-kort

Som leder kan du bestille GENLYD’s flotte julekort samt til- og frakort ganske gratis. Måske er der beboere eller borgere i eget hjem, der gerne vil have hjælp til at pakke en gave ind eller sende en hilsen til en, de ikke har set i et stykke tid? Eller til at invitere en anden beboer, ven eller god bekendt? Kortene er også til dig og dine medarbejdere. De reklamerer nemlig […]

Uncategorized

Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær bliver del af HR

Chefteamet har besluttet, at Klyngen for Arbejdsmiljø og Sygefravær fra 1/1 2019 overgår til at være en forvaltningsenhed i Strategi & Udvikling under HR. Målet med organisationsændringen er at skabe mere sammenhæng mellem arbejdsmiljø, sygefravær og det personalepolitiske og personalejuridiske område. Organiseringen og opgaveløsningen evalueres i januar 2020. Spørgsmål til ændringen kan rettes til HR-chef Vibeke Sjøgreen på vis@aarhus.dk

Uncategorized

Chefforsker: Sygeplejen i Sundhed og Omsorg er på rette vej

Sundhed og Omsorg havde for nyligt samlet 200 sygeplejersker til en temadag med oplæg og diskussion af fremtidens sygepleje, og ikke mindst hvad denne stiller af krav til kommunens sygeplejersker og organisation. Oplægsholder på dagen var Sidsel Vinge, chefforsker hos VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som har forsket i den nære sygepleje. Hendes forskning peger netop på, at det kræver en høj grad af koordinering at passe […]

Uncategorized

Vi får nyt intranet på torsdag d. 29. november

Medarbejderportalen og sundhedogomsorg.dk bliver 29. november erstattet af AarhusIntra. Når du på torsdag 29. november åbner din Internetbrowser, bliver du mødt af Aarhus Kommunes nye fælles intranet: AarhusIntra. Det tager tid at åbne Det er ikke dig – eller din computer: Når du åbner AarhusIntra tager det i øjeblikket 20 – 40 sekunder at åbne. Det er en teknisk udfordring, som vil blive løst. Indtil da: Væbn dig med lidt […]

Uncategorized

Vinterhalvåret er højsæson for Norovirus (Roskildesyge): bliv klogere på forholdsregler og handlingsanvisninger

Norovirus spreder sig som følge af mangelfuld hygiejne. Bliv klogere på, hvordan vi forebygger smitte og bliv opdateret på de handlinger, som skal sættes igang, hvis virussen er konstateret på fx et plejehjem. Norovirus-infektion, også kendt som Roskildesyge, er den hyppigste årsag til ikke-bakteriel mavetarminfektion. Opgørelser viser, at den er årsag til ca. 85% af alle sygdomstilfælde. Infektion med Norovirus viser sig som pludselig opstået kvalme, opkastning og diarré af få […]

Uncategorized

Emnemodulet får ny hjemmeside

Emnemodulet har fået ny hjemmeside: emnemodul.sundhedogomsorg.dk Emnemodulet er en fælles vidensbase for medarbejdere i Sundhed og Omsorg. I Emnemodulet finder du blandt andet vejledninger for myndighedspersoner og kontaktinformationer på interne – og eksterne samarbejdsparter. Du kan også se, hvem der yder sagsbehandling på de ydelser, vi har. Emnemodulet erstatter personlige telefonlister, små gule sedler, retningsgivende mails mm.  Alle medarbejdere, som er logget på med sin ident, kan tilgå Emnemodulet  Alle medarbejdere kan […]