Uncategorized

Opdateret introprogram

Introprogrammet for nyansatte social- og sundhedsfaglige medarbejdere med borgerkontakt har været i høring i alle udvalg for kvalitet og læring – tak for kvalificeret input! Efter høringen er enkelte læringsmoduler blevet fjernet, nye læringsmoduler er kommet til, og små justeringer er indskrevet. De nye læringsmoduler vedrører blandt andet arbejdsmiljø, LOOP, styrket borgerdialog, sårbehandling og kontinens. Som leder skal du: Bruge det nye introprogram, når nye social- og sundhedsfaglige medarbejdere med […]

Uncategorized

Kurser i at læse og skrive dansk

Sundhed og Omsorg tilbyder i samarbejde med SOSU Østjylland at opkvalificere medarbejdere i Sundhed og Omsorg, som kan have behov for at styrke deres læseforståelse, skrivning, kommunikation og dokumentation. Der tilbydes forberedende voksenundervisning (FVU) i dansk, som har fokus på læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Desuden tilbydes ordblindeundervisning (OBU), som er målrettet voksne, der har behov for hjælp og støtte til at kunne læse, stave og skrive. Tekster og opgaver […]

Uncategorized

Adgang til Cura for vikarer

Ny løsning til at bestille adgang til Cura for vikarer blev taget i brug 20. juni. Løsningen fungerer som forventet. Den gamle løsning bliver lukket ned i løbet af uge 27. Som leder skal du: Sikre dig, at medarbejdere, der bestiller adgang til Cura for vikarer, bruger den nye løsning msovikar.aarhuskommune.dk Læs vejledning til den nye løsning i Loop

Uncategorized

Har du en medarbejder med ledertalent?

I Sundhed og Omsorg vil gerne skabe gode muligheder for, at medarbejdere, som har både lyst til og potentiale for at blive ledere, kan udvikle sig mod deres første lederjob. Er du eller dine medarbejdere nysgerrige…? Så kan du høre før-ledere fortælle om, hvad de fik ud af at deltage i to af de uddannelsesforløb, vi har i Aarhus Kommune: “Det fælles lederafklaringsforløb” – for medarbejdere, der måske ønsker at […]

Uncategorized

Nyt tilbud til pårørende

Som pårørende til en sygdomsramt er den pårørende hjemmets vigtigste ressource. Derfor skal den pårørende støttes til også at passe på sig selv i en hverdag præget af sygdom. I Sundhed og Omsorg samarbejder vi med Røde Kors om tilbud til pårørende. Røde Kors tilbyder støtte til pårørende, der trænger til et pusterum. Måske savner den pårørende tid til en stund med en god ven. Måske vil han/hun gerne gå […]

Uncategorized

Chefteamet ønsker alle en skøn sommer

Når vi kommer tilbage, tager vi med fornyet energi fat på arbejdet med de reviderede ledetråde og de prioriterede temaer og særlige udfordringer i Fokus 19. Indtil da: Husk solcreme og rigeligt med væske – og glem arbejdet! Med venlig hilsen Chefteamet

Uncategorized

Sosu-hjælpere får demensuddannelse

Chefteam har netop besluttet, at sosu-hjælpere får mulighed for en demensfaglig uddannelse. Det skal være med til at aflaste pårørende til mennesker med demens. Midlerne til demensfaglig uddannelse er overskydende penge fra en større ændring i organiseringen af demensteam, og derfor skal pengene bruges bedst muligt, og i hvert fald er der midler til uddannelse af minimum 260 sosu-hjælpere. Uddannelsen bliver planlagt i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner, og der er […]

Uncategorized

Gravide bør max arbejde 1 nattevagt

Gravide medarbejdere bør ikke have mere end én nattevagt om ugen, råder eksperter, da flere nattevagter kan øge risikoen for abort og svangerskabsforgiftning. Derfor har chefteam besluttet, at gravide medarbejdere tilbydes en vagtplan med max én nattevagt om ugen. Læs mere om tilbud til gravide medarbejdere og den obligatoriske risikostyringssamtale

Uncategorized

Mangler du sosu-vikarer i sommerferien?

Vi har udbygget vores gode samarbejde med beskæftigelsesforvaltningen, så det nu er muligt at få direkte hjælp til ansættelse af sommerferievikarer. Jobcentret matcher ledige med Sundhed og Omsorg og giver nu mulighed for at hjælpe med at få kompetente vikarer tilknyttet områderne i sommermånederne. Hjælpen sparer områderne tid i forbindelse med ansættelse af sommerferievikarer. Kontakt Sofie eller Ingrid fra Jobcenter Aarhus: Sofie Plougmann på telefon 41 85 88 91 spl@aarhus.dk […]

Uncategorized

Forebyggelse og behandling af sår virker

Sårklyngen har netop udarbejdet en statusrapport på sårområdet efter to års arbejde i klyngen. Her kan du læse om forbedringer i sårbehandling i forhold til: Øget viden blandt medarbejdere om effektiv og evidensbaseret sårbehandling Nedsat behandlingsfrekvens Flere borgere med venøse/blandingssår får kompressionsbehandling og kompressionstypen er hensigtsmæssig Vi håber, at data fra rapporten bliver brugt, skaber nysgerrighed og incitament til at arbejde videre med udviklingen af kvaliteten i sårbehandlingspraksis i de […]