Uncategorized

Vi er sammen med borgerne og spørger: Hvad er vigtigt for dig?

Chefteamet opfordrer til, at vi i Sundhed og Omsorg stiller spørgsmålet: Hvad er vigtigt for dig? Et simpelt spørgsmål, der kan åbne for dialog om, hvad der giver borgere værdi og betydning i deres hverdag i samarbejdet med os. 6. juni er Hvad er vigtigt for dig?-dag på tværs af hele sundhedsvæsenet. Hvad er vigtigt for dig?-dagen er en tilbagevendende begivenhed, som sætter fokus på inddragelse af borgere og værdi for […]

Uncategorized

Fokus 19: Ny klynge for træning

Træningsområdet bliver styrket i en klynge for at øge fokus på, hvordan vi hjælper borgere med fysiske, psykiske og sociale udfordringer. Klyngen for træningsområdet skal arbejde med program Træning og Rehabilitering, som udgør et prioriteret tema under Fokus 19. Programmet har i 2019 et særligt fokus på tre spor; ’Fremtidens ergo- og fysioterapeuter’, ’Plan træning – aktive seniorer’ og ’Genoptræning §140’. Video: Hør Kirstine Markvorsen fortælle om den nye organisering […]

Uncategorized

Borgeropkald direkte til Sundhed og Omsorgslinjen

Borgernes telefoniske henvendelser til hjemmeplejens hovednumre bliver flyttet til Sundhed og Omsorgslinjen mellem 12-15. Vi starter med at flytte opkaldene i Område Christiansbjerg 4. juni og herefter i Område Midt. Efter sommerferien vil opkald til de øvrige områder også blive flyttet til Linjen. Som leder skal du: Vide, at projektgruppen kontakter jer forud for flytningen af opkald i jeres område, og aftaler en tidsplan med jer. Og sørge for at […]

Uncategorized

Stresscoach til sygemeldte medarbejdere

I Sundhed og Omsorg har vi fokus på at fastholde sygemeldte medarbejdere. Stresssygemeldinger kan være komplekse og langvarige, og har konsekvenser for både den sygemeldte, kollegerne og borgerne. Som et led i arbejdet med at hjælpe stresssygemeldte medarbejdere hurtigst og bedst muligt tilbage til arbejde, tilbyder HR Arbejdsmiljø og Sygefravær som pilotprojekt, stresssygemeldte medarbejdere et forløb hos en certificeret stresscoach. Målgruppen er medarbejdere, der indenfor den seneste måned er blevet […]

Uncategorized

Bliv certificeret mentor

Sundhed og Omsorg har sammen med SOSU Østjylland sammensat en mentoruddannelse, hvor teori, praksis og deltagerens egne erfaringer og ressourcer bringes i spil. Forløbet er opbygget, så man får en grundlæggende viden og en platform at arbejde ud fra kombineret med perioder med aktionslæring. Indholdet i mentoruddannelsen er blandt andet konflikthåndtering, buddy-ordning og forståelse af arbejdet og rollen som mentor. Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, som arbejder med ekstraordinære ansættelser, […]

Uncategorized

Borgere med demens og pårørende får mere støtte

Som en del af den styrkede borgernære indsats til demensramte og deres pårørende i Aarhus, besluttede chefteamet i februar 2019 at godkende oplægget fra Demensklyngen til en ny organisering på demensområdet. Beslutningen medfører en opnormering af fagpersonale på demensområdet med 5 nye kolleger, så vi i endnu højere grad kan tilbyde demensramte borgere og deres pårørende gode, velstrukturerede forløb og rette hjælp til rette tid af rette medarbejder. Demensteam Aarhus pr. […]

Uncategorized

Indkøbsaftale på sygeplejeartikler er forsinket

I forbindelse med igangværende udbud af delaftale 1 om sårbehandlingsprodukter, sygeplejeartikler og behandlerstrømper er der i den lovpligtige standstill-periode kommet indsigelser, som automatisk har en opsættende virkning på udbudsprocessen. Det betyder, at der p.t. ikke kan indgås en aftale. Der er iværksat en proces, som gerne skal muliggøre, at en ny aftale kan træde i kraft efter sommerferien. Alle planlagte aktiviteter i maj måned vedrørende implementering af de nye produkter […]

Uncategorized

Risiko for doseringsfejl ved ordination af Xarelto Startpakke

Som leder og medarbejder skal du være opmærksom på, at det blodfortyndende lægemiddel, Xarelto, skal håndteres som risikomedicin, og du skal følge Instruks for medicindispensering og dosisdispenseret medicin. Xarelto startpakke indeholder flere styrker tabletter i samme pakning, og du skal derfor ved dispensering være ekstra opmærksom på tabletternes forskellige styrker. Hvis en borger får ordineret Xarelto Startpakke, skal du oprette ordinationen som to manuelle ordinationer, der ligger i forlængelse af […]

Uncategorized

Fokus 19: Ledere får større økonomisk råderum

For at øge ældre borgeres tilfredshed med hjemmeplejen har chefteamet besluttet at styrke ledelsen i hjemmeplejen gennem en række tiltag. Senest er det besluttet, at lederne fra regnskab 2019 og frem får råderet over 25 procent af regnskabets overskud eller underskud – ligesom også forstanderne har det. Højere tilfredshed i hjemmeplejen er et af de fem prioriterede temaer i Fokus 19. Læs mere om råderet over overskud og underskud i […]

Uncategorized

Tag efteruddannelse og gå op i tid

Chefteamet har med indsatsen “Tid til uddannelse” besluttet at give sosu-hjælpere og -assistenter mulighed for betalt efteruddannelse. Der følger mere information om kurser og tilmelding i begyndelsen af juni, men allerede nu kan medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere tilmelde sig et informationsmøde hos FOA 17. juni kl. 14-16. Målet er blandt andet at øge arbejdstimer blandt eksisterende medarbejdere, forklarer direktør Hosea Dutschke: Se video  (Videoen er tekstet)