Uncategorized

Nyt tilbud til borgere med smerter og gangbesvær

Det er nu muligt for borgere i eget hjem at selvtræne på Vikærgården i den vægtaflastende gangtræningsmaskine AlterG, så smerter og gangbesvær mindskes. Træningen er en del af et projekt, der har til formål at afprøve, om borgere kan træne selv i AlterG, og hvordan det opleves. Desuden undersøger vi, hvordan selvtræningen påvirker gangudholdenhed, mobilitet og livskvalitet. Projektperioden løber til 1. april 2020. Hvad er AlterG? AlterG er en træningsteknologi […]

Uncategorized

Stressforebyggende forløb for ledere

Er du leder og ramt af stress, eller ønsker du at styrke dit ledelsesmæssige ståsted i forhold til håndtering af stress hos dig selv og i teamet? Aarhus Kommune udbyder nu to forskellige forløb for ledere: Det ene forløb er for ledere som er, eller har været, ramt af stress. Forløbet faciliteres af en psykolog, og består af en individuel visitationssamtale og seks gruppemøder á 3 timer. Pris i alt: […]

Uncategorized

To nye, private leverandører af pleje og praktisk hjælp

Fra 1. november kan borgerne vælge to nye private leverandører af pleje og praktisk hjælp: Sundplejen og SvanePleje. Derudover er det i forvejen muligt at vælge Berits Hjemmepleje.  Som leder skal du: Orientere dine medarbejdere om de nye leverandører, så medarbejderne er informerede, hvis borgere spørger. Læs mere på AarhusIntra

Uncategorized

Pressen gik for langt i kritik af Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg har netop fået medhold i Pressenævnet i en sag, hvor Lokalavisen i februar skrev, at hjemmeplejen begik flere og flere fejl. – V har i ledetrådene netop tilføjet en frase, der hedder pral med dit job. Det er svært at prale med sit job, når medier bringer urigtige oplysninger om ens arbejdsplads. Derfor var det vigtigt for Sundhed og Omsorg at reagere, da Lokalavisen urigtigt kritiserede hjemmeplejen […]

Uncategorized

Sygefravær: 5. bedste kommune

Chefteamet fik i denne uge en status på sygefraværet: – I Sundhed og Omsorg har vi haft et stødt faldende sygefravær siden 2013, og Aarhus Kommune ligger nu som landets 5. bedste kommune, når det kommer til sygefravær. I chefteamet er der tilfredshed med, at vi evner at holde os på niveauet med de sidste par år. Vi vil gerne rose lederne for, at de ledelsesmæssigt – sammen med medarbejderne […]

Uncategorized

Nye arbejdsgange ved kompression har stor effekt for borgerne

Mere selvhjulpne borgere, kortere forløb og tilfredse medarbejdere. Det er resultaterne af Klyngen for Borgernær Sygepleje og Sårklyngens nye måder at arbejde med borgere i kompressionsforløb i Område Marselisborg. Der er for eksempel arbejdet med systematisk borgeroplæring, og at borgere beholder kompressionsstrømper på om natten.  Som leder kan du: Få inspiration til nye arbejdsgange ved kompression på AarhusIntra

Uncategorized

Lær at bruge Opus Vagtplan

Der er åbent for tilmelding til uddannelsesforløb i Opus Vagtplan for Område Syd, Midt, DemensCentrum, Akuttilbud og Rehabilitering, Marselisborg og Christiansbjerg. Tilmelding via Kursusportalen.  Som leder skal du: Tilmelde dig ’Opus Vagtplan for ledere’ og ’Opus Vagtplan WEB ledere’ Orientere dine ressourcekoordinatorer, vagtplanlæggere og lønsagsbehandlere om, at de skal tilmelde sig ’Opus Vagtplan uddannelse MSO’ Læs mere på AarhusIntra

Uncategorized

Ledelsestræf 2019: Hvordan fastholder vi motivationen?

Motiverede medarbejdere er engagerede medarbejdere. Men hvordan motiverer vi hinanden i en forandringstid? Det ser vi nærmere på 24. oktober sammen med adfærdsforsker Michael Nørager. Du kan allerede nu få en bid af Michaels oplæg her.  Som deltager skal du: Huske at løse fremtidsforsker Liselotte Lyngsøs forberedelsesopgave senest fredag 11. oktober, kl. 12: dine overvejelser om fremtiden er guld værd!

Uncategorized

Få driftsinfo om Cura fra Serviceportalen

Fra mandag 11. november bliver driftsinformation om Cura sendt via Serviceportalen. Øvrig information om Cura, som for eksempel information om nye vejledninger og handlingsanvisninger, bliver fortsat sendt via SharePoint med “CuraNyt” som afsender. Grunden til at vi skifter fra Sharepoint til Serviceportalen er, at mange modtagere oplever forsinkelser på driftsinformation via Sharepoint og derfor ikke bliver informeret i tide. I overgangsperioden fra Sharepoint til Serviceportalen, bliver driftsinformation om Cura sendt […]

Uncategorized

Husk obligatorisk kursus i håndhygiejne

E-læringskurset i håndhygiejne er nu tilgængeligt fra både smartphone, tablet og PC. Kurset har gennemgået en lettere tilretning, og det er blevet omspeaket. Du finder kurset i Kursusportalen. E-læringskurset i håndhygiejne skal gennemføres af alle nyansatte medarbejdere. Data viser dog, at ikke alle får taget kurset, jf. tabel. Tabel: Antal nyansatte medarbejdere i første halvdel af 2019, der ikke har gennemført e-læringskurset i håndhygiejne: En undersøgelse i MSO blandt 120 […]