Aarhus

Persondataloven erstattes af databeskyttelsesloven

Den 25. maj 2018 erstattes persondataloven af den europæiske databeskyttelsesforordning. I maj 2018 forventes de nationale tilpasninger i forordningen at blive vedtaget i form af databeskyttelsesloven. De vil sammen udgøre den nye regulering på området og gælder for alle behandlinger af oplysninger om personer. Formålet er at styrke beskyttelsen af personoplysninger. Mange af reglerne svarer til de regler, vi kender fra persondataloven, men der er en række nye tiltag, som […]

Aarhus

Pjece om rygning og alkohol på plejehjemmet

Personale på plejehjem udfordres af og til af borgeres alkohol- og rygevaner. Dette kan skabe dilemmaer for personalet, som både ønsker at respektere borgernes eget valg, men også ønsker at passe på deres eget helbred og dermed ikke udsætte sig selv for passiv rygning eller grænseoverskridende beruset adfærd. Som et forsøg på at tage hul på dialogen med borgerne omkring deres livsstil og personalets arbejdsmiljø, er der blevet udarbejdet en pjece […]

Aarhus

Sidste nyt om Cura

Opdatering af Cura-tablets den 15/5 Som opfølgning på problemerne vi oplevede i kølvandet på sundhedsdatastyrelsens opdatering af SOR-registeret (nævnt i Det faglige hjørne uge 19), kommer der en mindre opdatering af Cura-tablets i dag tirsdag den 15. maj. Status på opdateringen meldes som vanligt ud via nyheder på Borgerjournalen.   Nye fejlrettelser til Cura Der arbejdes pt. på at kunne opdatere Cura næste tirsdag (22/5) med en række fejlrettelser. Liste over fejl, der […]

Aarhus

Ét hovednummer til hjemmeplejen pr. område

Fra tirsdag den 22. maj får hvert område ét hovednummer til hjemmeplejen.   Hjemmeplejens telefonnumre er forbeholdt borgere, som modtager hjælp af den kommunale hjemmepleje, og eksterne samarbejdspartnere, som leverer ydelser til disse borgere.   Medarbejdere i Sundhed og Omsorg skal kontakte hinanden via Cura, pr. mail eller ringe direkte til hinanden, således at tilgængeligheden for borgerne forbedres.   Borgerne kan finde hjemmeplejens telefonnumre og andre relevante kontaktoplysninger til Sundhed […]

Aarhus

Tech torsdag: Virtual Reality i praksisnært arbejde

Vil du gerne inspireres til at se de muligheder, som den teknologiske udvikling giver for nye velfærdsløsninger? Så kom med til det første gå-hjem-møde i en række, der har fokus på hvordan ny teknologi kan spille ind i forhold til dine arbejdsopgaver. Det første foregår 24. maj og tager udgangspunkt i hvordan man kan bruge virtual reality-briller til at løse konkrete problemstillinger. Efter en gennemgang af tre succesfulde cases, kan du […]

Aarhus

Design af besjæling på plejehjemmene

Hvordan arbejder I med at besjæle kulturen i mødet med borgeren og de pårørende? Besjæling er en af vores strategiske indsatser. I efteråret udbyder vi et kursusforløb, hvor I kan finde jeres måde at arbejde med besjæling på. Vi tager udgangspunkt i jeres erfaringer med det, der allerede går godt i dag. Og så bruger vi det til at udvikle måder at arbejde på i borgerens hjem, som understøtter strategien. […]

Aarhus

Kursusforløb om besjæling i hjemmeplejen

Besjæling er en af vores strategiske indsatser. Der er fokus på, hvordan vi sikrer, at borgerens hjem forbliver hjemligt, når hjemmeplejen rykker ind – og ikke kommer til at se ud som på billedet her – uden at vi går på kompromis med en høj faglig indsats. I efteråret udbyder vi et kursusforløb for medarbejdere og ledere i hjemmeplejen, hvor I kan finde jeres måde at arbejde med besjæling på. Vi tager […]

Aarhus

Fremtidens ergo- og fysioterapeutrolle

I afrapporteringen af Fremtidens ergo- og fysioterapeutrolle i MSO blev anbefalingerne inddelt i 4 temaer, der arbejdes videre med. Sundhedsprofil: Under udvikling, kommende pilotafprøvning på Rehabiliteringshøjskolen. Stillingsbeskrivelser/opgaveportefølje/kompetencer. Vejviser: Skal skabe overblik over hvilke opgaver, der løses af ergo- og fysioterapeuter. Tak for de mange bidrag, der er med til at vise den tilgængelige viden og de kompetencer, der kan bringes i spil til gavn for borgeren. Værktøjskasse for udredning, intervention og evaluering skal […]

Aarhus

Boostet implementering – hvad er det?

Projekt Boostet Implementering handler om fokus på forebyggelse af underernæring og urinvejsinfektioner hos borgere i hjemmeplejen. Begge dele indgik i den obligatoriske kompetenceudvikling. Der er altså tale om kendte indsatser. Boostet Implementering er en del af indsatserne til nedbringelse af indlæggelser med forebyggelige diagnoser. I perioden fra den 01.04.18 til den 31.12.19 er der ansat et team på seks personer, som i en afgrænset periode i løbet af 2018 og 2019 […]

Aarhus

Problem med at logge på Cura-tablet

I uge 17 oplevede mange et problem med at logge på Cura-tablets. Problemet er midlertidigt afhjulpet, og der er en plan for permanent løsning. Der forventes ikke yderligere problemer med at logge på tablets. Årsagen var, at Sundhedsdatastyrelsen opdaterede et dataregister (SOR), som Cura benytter. Efter opdateringen kunne Cura tablets ikke længere kommunikere korrekt med dataregistret.