Aarhus

Socialrådgiver i DemensHjørnet

Pr. 1. april er socialrådgiver Henning Lund ansat i DemensHjørnet i Kannikegade. Funktionen som socialrådgiver vil være en del af det eksisterende rådgivningstilbud i DemensHjørnet og skal være med til at sikre lige muligheder for juridisk og socialfaglig bistand til alle. Socialrådgiveren yder råd og vejledning til borgere og pårørende og fungerer som sparringpartner til alle ansatte i MSO. Henvendelse til Henning Lund: Tlf. 87 13 19 37, mobil 41 […]

Aarhus

Nu kan du hente materiale til forebyggelse af tryksår på MSO-Portalen

Tryksårsforebyggelse er et særligt indsatsområde i 2017 Målet er at reducere antallet af tryksår med 50% i 2017 ift. 2015. For 2018 forventes det, at budgetmålet ændres til ”50% reduktion af nyopståede tryksår”. Dette betyder, at reduktionen datamæssigt måles mere nøjagtigt, og at vi derfor bedre kan måle på effekten af de forebyggende indsatser. I MSO skal vi forebygge, at nye tryksår opstår, og vi skal være effektive i behandlingen […]

Aarhus

Lederudviklingsforløb på tværs: Lederes trivsel og håndtering af stress

Hvad Er du leder, og ønsker du at øge din bevidsthed om, hvordan din ledelse har indflydelse på din og dine medarbejderes trivsel? Så har vi et gratis tilbud til dig. For et par uger siden annoncerede vi her i Det Faglige Hjørne et gratis forløb for ledere i Aarhus Kommune, der er eller har været ramt af stress. Vi kan nu tilbyde endnu et gratis, tværmagistratsligt forløb for ledere. […]

Aarhus

Åben for tilmelding: SPOT på ledelse

… om at arbejde innovativt og inddragende Det er til glæde og gavn for både borgere og medarbejdere at arbejde innovativt og inddragende. Men hvordan gør man egentligt det? Hvad kræver det af medarbejderne – og af dig som leder? Og hvordan er det lige, man håndterer modstand? Kom og hør Michael Nørager, lektor på Aarhus Universitet, og undersøg din egen praksis. Arrangementet foregår på Elværket i Åbyhøj 24. maj […]