Aarhus

Evaluering af økonomifunktionen

Blandt andet med elektronisk spørgeskemaundersøgelse I samråd med områdecheferne har Mål- og Økonomistyring besluttet at gennemføre en evaluering af samlingen af økonomifunktionen, som var en del af omorganiseringen af lokalområderne i 2016. Den nuværende organisering har været gældende lidt over et år og det er et oplagt tidspunkt at samle op og evaluere. Evalueringen foretages i samarbejde med Rambøll, som allerede har været på besøg i 3 lokalområder for at […]

Aarhus

Klar til Fagdag – for kliniske diætister og professionsbachelorer

Den 24. maj 2017 er der fagdag for kliniske diætister og professionsbachelorer i ernæring og sundhed samt deres nærmeste ledere. Tilmelding foregår på kursusportalen via dette link. Log dig på – gå ind på Medarbejderkataloget – søg på ’Fagdag for kliniske diætister’- hvor program mv. også vil fremgå. Tilmeldingsfristen er den 10. maj. Fagdagen afholdes i Risskov på Danhostel fra kl.9.00 – 16.00. Inden fagdagen er deltagerne ”på rov” hos […]

Aarhus

Ny indkøbsaftale på psykologområdet

Aarhus Kommune har pr. 1. maj 2017 indgået en ny indkøbsaftale vedrørende psykologydelser. Aftalen er indgået med Institut for Relationspsykologi og omfatter både akut krisepsykolog, der hvor vi tidligere havde Falck Healthcare, og ikke-akutte psykologydelser – altså de situationer, hvor en leder ønsker at købe individuel psykologbistand til en medarbejder. Vælger du som leder at købe ekstern psykologhjælp til en medarbejder, skal indkøbsaftalen anvendes og det er ikke tilladt at […]

Aarhus

”Start hos borgeren” starter 1. september

Følg det på MSO-Portalen Fra 1. september 2017 skal hjemmeplejen starte hos borgeren. Det betyder, at der ikke længere holdes møde ved vagtens start. De medarbejdere, der har mulighed for det, kører direkte hjemmefra hen til første borger på deres køreliste, og her begynder deres vagt. Når hjemmeplejen starter hos borgeren, er det for at udnytte tiden bedre, bl.a. fordi der er mange plejeopgaver om morgenen. Det vil samtidig give […]

Aarhus

Klippekort i hjemmeplejen

I sommeren 2015 indførte Aarhus Kommune klippekort i hjemmeplejen, som giver borgere i den udvalgte målgruppe ret til en halv times ekstra hjælp om ugen. For at sikre, at alle borgerne får mest mulig glæde af deres klippekort igangsættes en ny kommunikationsindsats. I den forbindelse genoptrykkes pjecen, og den sendes ud til borgerne sammen med et brev med opfordring til at bruge klippekortet. Chefteamet har besluttet en målsætning om, at […]

Aarhus

Ny klippekortsordning på plejehjem

Sommeren 2016 blev en klippekortsordning for plejehjem introduceret, hvor alle beboere har fået en halv time hver anden uge. Midler til klippekortet er hidtil kommet fra Værdighedsmilliarden. Fra 2017 har Aarhus Kommune fået særlige klippekortsmidler fra Finansloven. Det betyder, at borgere på plejehjem fremover tilbydes et ugentligt klip. Det betyder også, at brugen af klip på plejehjem skal registreres efter fælles retningslinjer. Derfor modtager forstanderne hurtigst muligt et skema til […]

Aarhus

Nyt arbejdstøj: Nu skal medarbejderne vælge tøj og have taget mål

MSO har haft fælles beklædningsløsning i udbud for at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens vejledning om arbejdsbeklædning. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra forskellige faggrupper i MSO har været med til at vælge Berendsen som leverandør, da Berendsen har givet det bedste bud på kvalitet og service. I samarbejde med Berendsen skal vi arbejde for, at medarbejderne kan iklæde sig det nye tøj i foråret-sommeren 2018. Medarbejderne får taget mål […]

Aarhus

Fast lægetilknytning på plejehjemmene

Information til forstandere i MSO og ledere i de selvejende plejehjem Det er vigtigt, at der er en tæt relation og samarbejde mellem den praktiserende læge og plejehjemmet, især fordi det skaber større fælles faglighed, samt sikrer bedre og mere trygge borgerforløb. Satspuljepartierne har i satspuljen 2016-2019 afsat midler til gradvist at indføre en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejehjem. Indhold i ordningen To elementer: Beboere […]

Aarhus

Samarbejdsaftale på IV-området opsiges fra 15. maj

Ændringer i samarbejdsaftalen mellem Aarhus Universitetshospital og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune om IV-antibiotikabehandling og behandling med isotone væsker fra 15. maj 2017 Sundhed og Omsorg oplever et massivt pres på opgaver, der skal løses hos borgerne både på plejehjem, i regi af sundhedsenhederne, på korttidspladserne (incl. Vikærgården) og i hjemmeplejen. Chefeamet i Sundhed og Omsorg ønsker derfor at foretage ændringer i den nuværende samarbejdsaftale på IV-området. Ændringen gælder […]

Aarhus

Justering af organiseringen i Sundhed

Chefgruppen i Sundhed har besluttet at lave en justering af den organisationstilpasning i Sundhed, der trådte i kraft 1. februar 2017. LMU blev præsenteret for justeringen på et ekstraordinært møde 2. maj. Herunder kan du læse mere om de konkrete justeringer: Center for Sundhedsforløb Centret placeres under Folkesundhed i Sundhedsstrategi og Forebyggelse. Med justeringen ønsker man at styrke: Et samlet sundhedsfremme- og forebyggelsesområde – vi sikrer fokus på sammenhængen i […]