Aarhus

Mangler du midler til et projekt eller en event?

Her er et par muligheder for at søge forskellige fonde HELSEFONDEN Helsefondens formål er at støtte forskning og udvikling inden for det sociale og sundhedsmæssige område. At styrke sociale og sundhedsmæssige indsatser og at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet og sundhed for den enkelte borger. Der kan søges inden for to områder: Forskning og øvrige. For øvrige ansøgninger – næste deadline er 20. november 2017. Ikke noget mini- eller maksimum beløb. Link VELUX […]

Aarhus

Ændringer i retningslinjerne for lokalcentrenes busser

Der er sket ændringer i retningslinjerne for brugen af lokalcentrenes busser. I korte træk er der sket tre centrale præciseringer: •Det er tilladt at bruge busser fritaget for registreringsafgift, til kørsel, der er i institutionens interesse. Dette kunne for eksempel være benyttelse til indkøb, uddannelsesaktiviteter eller bortkørsel af affald. •Ved kørsel i udlandet, fx til Tyskland, er der krav om, at føreren af bussen er ansat ved det plejehjem/lokalcenter, der […]

Aarhus

Har dine forflytningsvejledere været på kursus?

Implementeringen af den nye forflytningsvejlederordning er i fuld gang i områderne. Hvis dine nye forflytningsvejledere ikke har været på uddannelse endnu, så er her et link til SOSU Østjylland, som udbyder kurserne. Din opgave som leder er at: • Medvirke til at implementere forflytningsvejlederordningen og understøtte den i hverdagen. • Sørge for, at dine forflytningsvejledere bliver uddannet til at varetage opgaven. Forflytningsvejlederordningen er en fælles ramme for forflytningsvejledere i områderne, […]

Aarhus

Obligatorisk kompetenceudvikling – nu med flere hold

Der er nu flere pladser til social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Find de ledige pladser på Kursusportalen. HUSK, at alle skal kompetenceafklares og have en dialog med egen leder inden kurset. Med kompetenceafklaringen er både du som leder og medarbejderen forberedt og klar til at bruge den nye viden på arbejdspladsen efter kurset. Din opgave som leder: • Igangsæt kompetenceafklaringen • Tilmeld dine medarbejdere til kurserne • Tal […]

Aarhus

Hvad mener SOSU-eleverne om deres uddannelse i Sundhed og Omsorg?

I Sundhed og Omsorg har vi klare mål for vores opgave som uddannelsessted for social- og sundhedselever: • Gode læringsmiljøer og strukturerede uddannelsesforløb • Høj faglig kvalitet i uddannelsesindsatsen • Klar sammenhæng mellem opgaver, strategi og kompetencekrav – og vores uddannelsesindsats Vi evaluerer uddannelsesindsatsen for at videreudvikle Sundhed og Omsorg som et professionelt uddannelsessted. SOSU-eleverne udfylder et spørgeskema, når de afslutter et praktikophold, og en gang årligt samler vi elevernes […]

Aarhus

Sådan er det at arbejde efter forløbsmodellen – fortalt af Tina Grove

Hen over efteråret bringer vi en række praksishistorier fra de syv områder og specialenhederne om, hvordan de arbejder med forløbsmodellen. Dette indlæg er fra Demens- og hjernecentrum Aarhus (DCA). Samarbejde mellem lokalområde og korttidsplads om borger med demens i sammensat forløb – fortalt af Tina Grove, leder af Rehabiliteringsenheden for Demens På korttidspladserne på Demens- og hjernecentrum Aarhus har vi haft en borger i sammensat forløb, som har været i […]

Aarhus

Medicin efter behov i den sidste fase af en borgers liv

Sundhedsfaglig Styregruppe har i forbindelse med færdiggørelsen af ”Instruks for borgersikker sygepleje” besluttet at styrke og systematisere den sygeplejefaglige opfølgning hos borgere, der i den sidste fase af livet har mulighed for behandling af forskellig art med injektioner efter behov. I disse borgerforløb skal der planlægges opfølgning i bestemte intervaller, hvor en sygeplejerske er til stede og gennemgår borgerens samlede situation. På den måde forebygges det, at der i en […]

Leder

Innovationspraktikant: ”Der er ikke den store forskel på Aarhus og Hedensted”

Birgitte Frey er socialrådgiver og arbejder som visitator i et team på tre i Socialpsykatrien i Hedensted Kommune. Efter to dages praktik hos Innovationsteamet i MSO kan hun konstatere, at udfordringerne langt hen ad vejen er de samme i en stor og en lille kommune. ”I Hedensted kan der også være langt mellem forvaltningen og institutionerne. Sidstnævnte oplever, at ’djøfferne’ hele tiden sætter en masse i gang, som de skal […]

Leder

Cura er i luften – desværre med bump på vejen

Så gik Cura i luften, og som I sikkert har oplevet, så var det ikke uden bump på vejen. Mange brugere oplevede at komme på kortvarigt, for derefter at blive smidt af op af formiddagen. Særligt Cura web-brugere har været ramt. Vi har oplevet synkroniseringsfejl mellem web og app og at de data, man har siddet og arbejdet med, mod forventning ikke er blevet gemt. Systematic er i fuld gang […]

Leder

Invitation til udstilling på rådhuset: Gentænk plejehjemmet

Fra 19. – 28. september kan man i trafikhallen på Aarhus Rådhus opleve et aarhusiansk plejehjem anno 2017. Med stande, fotostater, møbler, tapeter, planter, drivhuse og meget andet viser Sundhed og Omsorg den forvandling, vi er i gang med på plejehjemmene i disse år, hvor institutionspræget erstattes af hjemlighed og sjæl. Udstillingen ’Gentænk Plejehjemmet’ sætter spørgsmålstegn ved, om velfærdsstaten i sin iver efter at professionalisere og effektivisere plejehjemmene har glemt […]