Aarhus

Nyt undervisningscenter skal gøre ansatte og borgere fortrolige med velfærdsteknologi

Sundhed og Omsorg åbnede 14. december Undervisningscenter for Velfærdsteknologi. Her skal plejepersonale og borgere fremover modtage undervisning og vejledning i de nyeste teknologier. Undervisningscentret ligger på Sintrupvej 17-19 i Brabrand. Centret er indrettet med de hjælpemidler, som medarbejderne møder hos borgeren, og det er også gearet til at tage nye teknologier og hjælpemidler ind i fremtiden. Centret skal anvendes til undervisning af medarbejderne og på sigt også som showroom og undervisning […]

Aarhus

Tilkøbsydelser på vej – i første omgang i hjemmeplejen

Aarhus kommune deltager sammen med København, Odense, Esbjerg og Randers i et frikommune-netværk under overskriften ’Mere sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder’. Det er under denne overskrift, at frikommunenetværket ønsker at gøre sig erfaringer med at udbyde diverse tilkøbsydelser.   Chefteamet besluttede i går, at der i den følgende tid skal arbejdes på at kunne udbyde tilkøbsydelser i hjemmeplejen. Fokus skal i første omgang være på praktisk hjælp. Derefter skal […]

Aarhus

Første spadestik til Generationernes Hus tages 5. januar

Generationernes Hus på Aarhus Ø er et af Aarhus Kommunes mest innovative projekter. Huset bliver en nyskabelse og et foregangseksempel indenfor generationsbrobygning og nye måder at tænke kommunale institutioner på, både organisatorisk og i et samliv med lokalsamfundet. I ét og samme hus vil børn, unge, voksne og ældre leve og bo sammen – børn i institution, studerende, familier, mennesker med handicap og ældre med behov for pleje. Flere hundrede […]

Aarhus

Tilmelding til ergonomikurser på Kursusportalen

Januar 2018 starter den fælles ergonomiundervisning op. Det foregår i vores nye Undervisningscenter for Velfærdsteknologi på Sintrupvej 17 i Brabrand. De første kurser ”Intro Ergonomiundervisning” er nu lagt på Kursusportalen. Du skal tilmelde den nyansatte medarbejder på den dag, der hører til dit område. Hvis det ikke er muligt, kan du tilmelde til et andet områdes undervisning. Nogle måneder er der ”ekstra” undervisningsdage, som alle kan tilmelde til.   Det […]

Aarhus

Sammen om sundhed på tværs af magistratsafdelingerne

Borgerne skal opleve helhedsorienterede indsatser. Der skal være en fælles forståelse af sundhedsfremme og forebyggelse for alle aldersgrupper Samarbejdet mellem Sundhed og Omsorg og Børn & Unge skal kvalificeres og styrkes, der hvor der er snitflader og ”huller i osten”.   Med dette udgangspunkt blev der den 5. – 7. december holdt workshop for sundhedsmedarbejdere primært i magistratsafdelingerne for Sundhed og Omsorg og Børn & Unge, men også medarbejdere fra […]

Aarhus

Ny forstander på Hasle Plejehjem

Stine Malle Mosegaard er pr. 1. december 2017 ansat som ny forstander på Hasle plejehjem i Aarhus Vest. Den nye forstander er 42 år, gift og mor til Carla på 15. Hun bor med sin familie i Højbjerg. Stine Malle Mosegaard er uddannet sygeplejerske og har mange års erfaring som klinisk vejleder. Hun har været ansat i Aarhus Kommune siden 2008,  senest som viceforstander på Søholm Plejehjem siden marts 2017.

Aarhus

Nyt materiale sætter fokus på kulturel mangfoldighed

Reaktioner på det ’fremmede’, den besværlige eller uforståelige kulturforskel udfordrer af og til trivsel og de gode relationer i sundhed og omsorgsarbejdet. MSO har sammen med SOSU-Østjylland deltaget i et EU-finansieret Erasmus+ Projekt, Multiculturality in Care fra 2015 – 2017. Slutproduktet er blevet en række film og tilhørende dialogark, der tager udgangspunkt i konkrete erfaringer og cases. Materialet viser både det skønne og det svære i at håndtere kulturel eller værdimæssig […]

Aarhus

Sådan er det at arbejde efter forløbsmodellen – fortalt af Karin Nørgaard

Hen over efteråret og vinteren bringer vi en række praksishistorier fra de syv områder og specialenhederne om, hvordan de arbejder efter forløbsmodellen. Denne uges indlæg er fra område Viby-Højbjerg   Borgerens motivation er drivkraften   Fortalt af forløbsansvarlig Karin Nørgaard, fysioterapeut i Sundhedsenheden I løbet af efteråret har jeg været forløbsansvarlig for en borger i et sammensat forløb. Borgeren kom hjem i eget hjem efter en lang sygehusindlæggelse. Hun havde mistet […]

Aarhus

Krav om specifik dokumentation af ”Årlig revurdering af borgernes træningsbehov” udgår

Sundhedsfaglig styregruppe har den 17/11 2017 drøftet kravet om årlig revurdering af borgerens træningsbehov og besluttet, at revurderingen skal indgå som en naturlig bestanddel af borgerforløbet, jævnfør forløbsmodellen.  Det vil sige, at kravet om én konkret årlig revurdering bortfalder og erstattes af den løbende vurdering af borgerens behov, herunder potentielt behov for træning iht. § 86. 1 og 2.    Vurderingen sker løbende via opdatering af data i helbredstilstand, funktionsevnetilstand […]

Aarhus

Forløbsmodellen og Cura skal tænkes sammen

Fire forløbsagenter ansættes til forankring af forløbsmodellen i tæt forening med implementeringen af Cura  Fra 1. januar 2018 etableres et korps på fire forløbsagenter, der skal arbejde på tværs af områderne og de tværgående enheder i Sundhed og Omsorg. Forløbsagenternes hovedopgave bliver at understøtte de lokale lederes centrale rolle i arbejdet med forankring af forløbsmodellen i tæt samspil med implementeringen af Cura. Det er afgørende, at det videre arbejde tænkes […]