Aarhus

Hvordan ved du som leder, at en forandring er en forbedring?

Som en del af Ledersporet har du som leder nu mulighed for at arbejde med forbedringsmetoder i praksis på læringsforløbet ”Kvalitetsforbedringer i praksis”, som har opstart 28-2-2018.  Du kan læse kursushåndbogen her. Forstander Pernille Scherling Frisch, som arbejder med ledelse af forbedringer under I sikre hænder, fortæller at: ”det at lede forbedringer gør, at vi arbejder med at forbedre praksis i praksis. Der kommer ikke nogen og fortæller os, at […]

Aarhus

Levende åbning af Undervisningscenter for Velfærdsteknologi

14. december foregik den officielle åbning af det nye Undervisningscenter for Velfærdsteknologi på Sintrupvej i Brabrand.   Begivenheden blev foreviget på video, og her kan du høre forskellige meninger om centret fra forvaltningschef Thune Korsager, projektmedarbejder i Arbejdsmiljø og Sygefravær Cecilie Høegh Langvad, forstander Polly Dutschke, viceområdechef Anette Gammelgaard og rehabiliteringsleder Susanne Elbrønd Madsen.   Desuden kan du bl.a. se demonstrationer af hygiejnestolen Carendo og løftestolen Raizer.  

Aarhus

Ny viceområdechef i Område Vest

Børge Bossen er ansat som ny viceområdechef i Område Vest pr. 15. januar 2018. Børge Bossen er oprindeligt sundhedsfagligt uddannet og har senere suppleret dette med en HD og en MBA. Samtidig har han en solid erhvervserfaring fra forskellige områder, senest som administrationschef på Aarhus Universitetshospital. Børge Bossen er optaget af at være medskaber af en fælles kultur, hvor alle er stolte af deres arbejdsplads og det, vi hver især […]

Aarhus

Sundhed og Omsorg har fået en Lønstrategi

Efter en proces med inddragelse af chefer, forstandere, ledere, medarbejderrepræsentanter, faglige organisationer og HMU, har Chefteamet med virkning fra 1. januar 2018 godkendt en Lønstrategi for Sundhed og Omsorg. Lønstrategiens overordnede formål: Lønstrategien skal medvirke til, at Sundhed og Omsorg kan rekruttere, fastholde og udvikle medarbejdere med de rette kompetencer. Lønstrategien skal bidrage til at motivere medarbejderne til at udvikle sig fagligt og personligt. Lønstrategien skal anvendes som et styringsredskab […]

Aarhus

Tak til læringsaktivister og implementeringsagenter

Gennem de seneste halvandet år har Sundhed og Omsorgs læringsaktivister og implementeringsagenter for forløbsmodellen været en uvurderlig ressource i arbejdet med tværfaglige, organisatoriske og strategiske udviklingsprocesser. Stillingerne ophører ved årsskiftet, og det betyder, at det nu er tid til at give stafetten videre. Læringsaktivisterne har løftet en stor opgave i at understøtte obligatorisk kompetenceudvikling og samtænke læring i implementering af forløbsmodellen og CURA. Helt konkret har de understøttet lederne og direktionerne […]

Aarhus

Vi tilpasser organiseringen i Sundhed

Året 2017 lakker mod enden. I Sundhed gør vi status og foretager en række justeringer i forhold til organisering af Sundhedsstrategi & Forebyggelse, Akuttilbud & Rehabilitering samt Demens- og HjerneCentrum Aarhus (DCA). Baggrunden for, at vi nu justerer, er at der i den eksisterende organisering har været en række ting, som er gennemgående og som kræver vores opmærksomhed. Det drejer sig dels om en uhensigtsmæssig organisering af drift og udvikling. […]