Aarhus

Kaldeanlæg udskiftes

Chefteamet har besluttet, at de ældste kaldeanlæg i plejehjem og ældreboliger skal udskiftes i løbet af en 3-årig periode.   Samtidig udløber kontrakten på nødkald i hjemmeplejen i foråret 2018. Derfor arbejdes der nu med et fælles udbud af kaldeanlæg og nødkald.   Der bliver informeret på de årlige afdelingsmøder i de enkelte boligafdelinger.   Spørgsmål: kontakt projektleder Jesper Dahlsen-Jensen, Bygningsafdelingen, tlf. 4185 7757, jdj@aarhus.dk

Aarhus

Cura: Opdatering er udsat fra uge 9 til uge 10

… fordi leverandøren ikke kan levere som lovet. Ny forventet opdateringsdato er tirsdag den 6. marts. Uddannelse i iteration 20 I forbindelse med opdateringen afvikles der i uge 9 en række workshops for tovholdere, implementeringsagenter og ressourcekoordinatorer. Din lokale tovholder ved hvor mange pladser det enkelte område har og vil hjælpe med at kordinere tilmeldingen til dagene. Hvis du vil vide mere Følg med i den generelle driftstatus og se roadmap […]

Aarhus

Velfærdsteknologi har god effekt

Med en elektrisk benløfter eller en ind- og udstigningsseng kan flere borgere selv bestemme, hvornår de vil i seng. Hjælperne undgår tunge løft af ben, når velfærdsteknologien klarer opgaven, og kommunen sparer ekstra bemanding i aften- og nattetimerne. Mød Vagner og Peer i videoen; de har taget de nye teknologier til sig. Benløftere og ind- og udstigningssenge er en del af effektiviseringstiltag fra budget 2016 (sammen med på- og aftagere […]

Aarhus

Fast lægetilknytning på plejehjemmene

Siden ordningen trådte i kraft den 1. september 2017, er 41 af de 50 plejehjem i Aarhus Kommune kommet med i ordningen. Der arbejdes på at tilknytte læger til de resterende plejehjem. Sundhedsfaglig rådgivning Vi ønsker at følge ordningen og vender derfor tilbage i løbet af efteråret med henblik på en status på, hvordan den sundhedsfaglige rådgivning forløber. Lad jer gerne inspirere af hinanden i forhold til emner for den […]

Aarhus

LEON søger medarbejdere

Borgeroplæring og Insisterende medicinhåndtering bliver til klyngen   LEON i sundhedsenheden Klyngens opgave er, med øget fokus på implementeringen af eskalationspilen og i samarbejde med områderne, at skabe bedre sammenhæng mellem opgaver og ressourcer i sundhedsenhederne. Med andre ord skal klyngen se på, hvordan vi får løst opgaverne på Laveste Effektive Omkostnings Niveau. Klyngen søger derfor 4 medarbejdere med sundhedsfaglig baggrund til tidsbegrænsede stillinger (til 31/12 2019). Så: Leder du […]

Aarhus

Mere nyt fra besjælingsprogrammet: Når hjemmeplejen rykker ind

Ligger latexhandskerne fremme og hænger afføringsskemaet synligt for alle gæster i borgerens private hjem…? I december gik hjemmeplejen i områderne Midt og Viby-Højbjerg i gang med indsatsen ’Besjæling i hjemmeplejen’, som handler om, hvordan vi undgår at institutionalisere hjemmet, når hjemmeplejen rykker ind. Både i forhold til de fysiske rammer i hjemmet og adfærd (Takt og Tone). Her kan du – i billeder og tekst – se en beskrivelse af […]

Aarhus

Nyt fra besjælingsprogrammet – vil dit plejehjem være med?

Plejehjemmene skal emme af sjæl og liv, og Sundhed og Omsorg har i samarbejde med CFIA (Center for Innovation i Aarhus) udviklet ’Design af besjæling’, der booster besjælingsindsatsen gennem en samskabende designproces. De fem plejehjem, der deltog i første runde af projektet, har udarbejdet deres egen konkrete besjælingsplan, med gode resultater, som du kan se i videoen her. I januar indledte vi anden runde Design af besjæling. Lige nu deltager […]

Aarhus

Kommunen overtager alle 30 dages-opfølgninger

Styregruppen for Satspuljeprojektet ’Fælles indsats’ har den 26.1.2018  besluttet, at 30-dages opfølgningen (opdatering af borgerens helbred og funktionsevne 30 dage efter udskrivelse fra hospital) for alle patienter/borgere pr. 1.2.2018 overgår til kommunen. Der er tale om gennemsnitligt 7 ekstra borgere pr. uge, der skal have kommunal opfølgning fordelt mellem kommunens sundhedsenheder og plejehjem. Baggrunden for beslutningen er, at data bedre vil kunne sammenlignes, hvis kun én organisation varetager opfølgningen. Det er […]

Aarhus

Cura-status 2. februar

Opdateringen af Cura til ny version (iteration 20) forventes fortsat gennemført i uge 9. Følg med i den generelle driftstatus her og se roadmap for tidsplan