Aarhus

KL har sendt lockout-varsel

KLs bestyrelse har besluttet at iværksætte en omfattende lockout fra den 10. april. Ældreområdet er i stort omfang undtaget fra lockouten.   HR er ved at gennemgå de konkrete lockout-varsler og deres betydning for ansatte i Sundhed og Omsorg. Der bliver snarest oprettet en side på MSO-Portalen, hvor man kan se, hvilke grupper af medarbejdere der er berørt af lockouten. Der vil også være svar på en lang række af […]

Aarhus

Sidste nyt om konflikten

I skrivende stund – fredag eftermiddag – er her hvad vi ved om den konflikt, der truer på det offentlige arbejdsmarked, og dens betydning for medarbejdere og opgaver i Sundhed og Omsorg. De faglige organisationer har afgivet strejkevarsel. Strejken kan tidligst træde i kraft 4. april. Ingen af Sundhed og Omsorgs medarbejdere er omfattet af de afgivne strejkevarsler. KL har besluttet at svare med en lockout, der omfatter flere og rammer bredere […]

Aarhus

Prioriteret ledelsesudvikling i 2018-2019

Den 8. februar 2018 besluttede chefteamet, at vi i perioden 2018 – 2019 skal prioritere 14 konkrete indsatser i den fælles, systematiske og strategiske lederudvikling, fordi de understøtter dels stillingsbeskrivelserne og dels strategien og chefteamets prioriterede temaer. Hvad betyder det? – at ”Ledelsessporet” stadig tilbyder forskellige læringsaktiviteter – men at netop disse 14 konkrete indsatser er særligt prioriteret i perioden 2018 – 2019. Med undtagelse af ”Ledelsestræf 2018 / 2019” […]

Aarhus

Status på opdatering af WIFI-netværk

12. december 2017 orienterede vi om, at der pågår arbejde med at forbedre WIFI-netværksdækning flere steder, herunder plejehjem. Status er, at der i fredags blev valgt leverandører til opgaven, og en tidsplan over, hvornår og hvor forbedringerne sker, kan forventes om ca. 14 dage. Vi opdaterer jer, når planen foreligger.

Aarhus

Cura-nedbrud med efterdønninger

Mandag morgen i sidste uge oplevede vi et Cura-nedbrud på ca. 1 time. Efter nedbruddet opstod der problemer med ekstern kommunikation i Cura, og for at løse problemerne var det nødvendigt at geninstallere Cura-app’en på tablets. Geninstallationen var kun delvist succesfuld, dvs., at ikke alle tablets blev opdateret korrekt, og det var derfor nødvendigt med endnu en opdatering af Cura-app’en fredag eftermiddag, som heldigvis gik godt. Både Systematic og Telenor undersøger […]

Aarhus

Opdatering af Cura 13. marts

Cura-teamet og Systematic har igennem længere tid arbejdet på at modne og kvalitetssikre næste version (iteration 20) af Cura. Den er nu godkendt og der planlægges derfor med opdatering af Cura tirsdag den 13. marts kl. 16. Du kan læse om indholdet i iteration 20-opdateringen på Loop her (NB. Loop opdateres i løbet af onsdag i denne uge, så orienter dig efter behov, fra torsdag morgen). Uddannelse i nye funktioner er påbegyndt.

Aarhus

Fidusbamse til Skelager

Plejehjemmet Skelager har fået fem nye tema-rum, og ét af dem er et herreværelse. Initiativet har givet flot medieomtale i den forløbne uge – ja, Radio24Syv-programmet Cordua & Steno havde sågar forstander Lis Kjems i studiet og gav hende ‘ugens fidusbamse’  har endda fået ugens fidusbamse for initiativ til herreværelse – ugens medieomtale øger stoltheden TV-Avisen omtalte især herreværelset tirsdag i nyhederne 21.30. Torsdag fulgte Radio24Syv op i programmet Cordua & Steno. De gav ugens fidusbamse til […]

Aarhus

Ny klynge: Borgernær Sygepleje

Chefteamet har besluttet, at der skal etableres en ny klynge: Borgernær Sygepleje. MSO ønsker at opnå bedre sammenhæng mellem opgaver og ressourcer i Sundhedsenhederne. Derfor styrkes indsatsområderne ”Plan dosis” og Borgeroplæring. Indsatsen tænkes sammen med og ind i allerede eksisterende indsatser som forløbsmodellen, opgaveoverdragelse, frihedsteknologi osv. Fokus i det nye klyngesamarbejde er, at borgerne skal klare sig selv gennem træning, oplæring og rehabilitering. Der er et særligt fokus på, at […]