Aarhus

Hvordan skal vi forholde os til den nye databeskyttelseslov?

Som omtalt i Det Faglige Hjørne 15. maj, erstattes persondataloven den 25. maj af den europæiske databeskyttelsesforordning, og når de nationale tilpasninger i forordningen er blevet vedtaget i Folketinget, får vi databeskyttelsesloven. De vil sammen udgøre den nye regulering på området og gælder for alle behandlinger af oplysninger om personer. Formålet er at styrke beskyttelsen af personoplysninger. Mange af reglerne svarer til de regler, vi kender fra persondataloven, men der […]

Aarhus

Om at få 180 dage til at være endnu længere

Mon ikke de fleste i Sundhed og Omsorg følger med i serien ”180 dage på plejehjem” på DR2? Serien foregår på Abildgården, hvor 5 unge flyttede ind i et halvt år: Gratis kost og logi mod en times frivilligt arbejde om dagen. Og der sker rigtig meget…. Både med de unge og for de gamle. Det vil vi naturligvis rigtig gerne lære af.   Serien kører lige nu og frem […]

Aarhus

Undervisning i brug af hjælpemidler

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Der tilbydes ½ dages undervisning til medarbejdere, som har opgaver inden for måltagning, indstilling og tilretning af manuelle kørestole og behov for viden om tryksårsforebyggende madrasser og puder. Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet. Tilmelding via Kursusportalen. Der er nu planlagt næste kursus omkring Kørestole på […]

Aarhus

MSO deltager i forskningsprojekt om forløbsmodellen

Sundhed og Omsorg deltager i perioden februar-november 2018 i et følgeforskningsprojekt om Forløbsmodellen i samarbejde med DEFACTUM, Region Midtjylland og Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet. Forskningsprojektet er finansieret af midler fra Folkesundhed i Midten, Region Midtjylland. Projektets formål er todelt: I et forskningsperspektiv vil projektet analysere, hvordan faggrupper igennem deres interesser og strategier bidrager til implementeringen og forankringen af tværfaglig koordinering i ældreomsorg. Det sker med afsæt i […]

Aarhus

Guldkorn på Godsbanen – Frivilligmarked

Den 24. maj fra 13.00-18.00 afholdes der Frivilligmarked på Godsbanen. Det er de to frivilligcentre Frivilligcentret for Seniorer og Frivilligcenter Aarhus, der sammen med Aarhus Kommune og Frivillighovedstaden står for arrangementet. Du kan høre om det frivillige arbejde hos mere end 60 foreninger og deltage i spændende debatter om blandt andet samarbejdet med frivillige, frivillighed for alle og fremtidens frivillige.   Det bliver en eftermiddag med mulighed for at hente […]

Aarhus

Persondataloven erstattes af databeskyttelsesloven

Den 25. maj 2018 erstattes persondataloven af den europæiske databeskyttelsesforordning. I maj 2018 forventes de nationale tilpasninger i forordningen at blive vedtaget i form af databeskyttelsesloven. De vil sammen udgøre den nye regulering på området og gælder for alle behandlinger af oplysninger om personer. Formålet er at styrke beskyttelsen af personoplysninger. Mange af reglerne svarer til de regler, vi kender fra persondataloven, men der er en række nye tiltag, som […]

Aarhus

Pjece om rygning og alkohol på plejehjemmet

Personale på plejehjem udfordres af og til af borgeres alkohol- og rygevaner. Dette kan skabe dilemmaer for personalet, som både ønsker at respektere borgernes eget valg, men også ønsker at passe på deres eget helbred og dermed ikke udsætte sig selv for passiv rygning eller grænseoverskridende beruset adfærd. Som et forsøg på at tage hul på dialogen med borgerne omkring deres livsstil og personalets arbejdsmiljø, er der blevet udarbejdet en pjece […]

Aarhus

Sidste nyt om Cura

Opdatering af Cura-tablets den 15/5 Som opfølgning på problemerne vi oplevede i kølvandet på sundhedsdatastyrelsens opdatering af SOR-registeret (nævnt i Det faglige hjørne uge 19), kommer der en mindre opdatering af Cura-tablets i dag tirsdag den 15. maj. Status på opdateringen meldes som vanligt ud via nyheder på Borgerjournalen.   Nye fejlrettelser til Cura Der arbejdes pt. på at kunne opdatere Cura næste tirsdag (22/5) med en række fejlrettelser. Liste over fejl, der […]

Aarhus

Ét hovednummer til hjemmeplejen pr. område

Fra tirsdag den 22. maj får hvert område ét hovednummer til hjemmeplejen.   Hjemmeplejens telefonnumre er forbeholdt borgere, som modtager hjælp af den kommunale hjemmepleje, og eksterne samarbejdspartnere, som leverer ydelser til disse borgere.   Medarbejdere i Sundhed og Omsorg skal kontakte hinanden via Cura, pr. mail eller ringe direkte til hinanden, således at tilgængeligheden for borgerne forbedres.   Borgerne kan finde hjemmeplejens telefonnumre og andre relevante kontaktoplysninger til Sundhed […]

Aarhus

Tech torsdag: Virtual Reality i praksisnært arbejde

Vil du gerne inspireres til at se de muligheder, som den teknologiske udvikling giver for nye velfærdsløsninger? Så kom med til det første gå-hjem-møde i en række, der har fokus på hvordan ny teknologi kan spille ind i forhold til dine arbejdsopgaver. Det første foregår 24. maj og tager udgangspunkt i hvordan man kan bruge virtual reality-briller til at løse konkrete problemstillinger. Efter en gennemgang af tre succesfulde cases, kan du […]