Nyheder

Flere skal vælge en SOSU-uddannelse!

Unge, der vælger en erhvervsuddannelse, bliver mødt med skepsis og fordomme. Det fortæller SOSU-assistentelev på Plejehjemmet Hestehavehusene Mathias Bjerring i en artikel, som Jyllands-Posten bragte 12. juni. Mathias har deltaget i undersøgelsen ”Mellem forventningsglæde og det svære valg”, som omhandler unges uddannelsesvalg. Undersøgelsen viser, at gymnasiet er unges foretrukne valg og at kun få overvejer en erhvervsuddannelse. ”Når man går på en erhvervsskole, kan man blive betragtet som ikke særlig […]

Nyheder

Sådan gik Cura-opdateringen

Opdateringen i uge 24 er overvejende forløbet godt. Den blev forsinket et døgn, da Aarhus Kommunes kvalitetskontrol fandt nogle fejl halvvejs igennem. Derfor valgte man at stoppe opdateringen og rette fejlene, hvorefter man startede forfra. I dagene efter opdateringen er der indmeldt forskellige fejl til Systematic. Nogle få kritiske, som løses i løbet af de næste dage, og nogle mindre kritiske, som løses hurtigst muligt. Det er meget specifikke fejl, […]

Nyheder

Tre nye stillingsbeskrivelser

I april og maj er der godkendt tre nye stillingsbeskrivelser for henholdsvis ergoterapeuter, fysioterapeuter og ernæringsassistenter. Ergoterapeuter og fysioterapeuter I forlængelse af Fremtidens ergo- og fysioterapeutrolle er der udarbejdet nye stillingsbeskrivelser for begge faggrupper. Stillingsbeskrivelserne har afsæt i eskalationspilen samt rolle- og ansvarsfordeling i forløbsmodellen. Stillingsbeskrivelserne for ergoterapeut og fysioterapeut findes på portalen under Stillinger og Funktioner. Ernæringsassistenter I foråret blev stillingsbeskrivelsen for ernæringsassistenter revideret og godkendt. Stillingsbeskrivelsen gælder både […]

Nyheder

Brush-up kurser i ergonomi og forflytning

Fra august udbyder vi de obligatoriske brush-up kurser i ergonomi og forflytning på Undervisningscenter for Velfærdsteknologi, Sintrup 17 i Brabrand. Holdene i august er tilgængelige på Kursusportalen nu. Som noget nyt vil nogle af kurserne ligge sen eftermiddag i tidsrummet 14.45 – 17.45. Der findes følgende kurser på Kursusportalen: Ergonomi brush-up – hel dag, målgruppe: (skal på kursus 1 gang om året): • Forflytningsvejledere • Arbejdsmiljørepræsentanter • Kliniske vejledere • […]

Nyheder

Søg om midler til fremme af fællesskaber

Søg om midler til fremme af fællesskaber I regi af Frivillighovedstadsåret 2018 har Frivilligrådet i samarbejde med Sundhed og Omsorg gjort det muligt at søge om midler til opstart af særlige, udviklingsprojekter og -initiativer, der fremmer fællesskaber og mindsker ensomhed. Puljens formål er at give endnu flere mulighed for at blive en del af de frivillige fællesskaber. Der er ingen ansøgningsfrist. Der kan ansøges hele året og der er maksimalt […]

Nyheder

Ændring i pilotprojektet med urinvejskirurgisk afdeling

I det faglige hjørne uge 22, beskrev vi proceduren for seponering af KAD (fjernelse af kateter i urinblæren) hos nogle af vores borgere. Proceduren er imidlertid allerede ændret fra urinvejskirurgisk afdeling. Derfor har vi besluttet, at Akut-teamet tager opgaven i pilotprojektet. På den måde kan vi også lettere monitorere opgaven. Projektet evalueres stadig 1. september 2018, derefter følger yderligere information. Venlig hilsen Viceområdechef Kirsten Obling Akutleder Helle Haunstrup Krog

Nyheder

Kursus i brug af tryksårsforebyggende madrasser

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Der tilbydes ½ dags undervisning til medarbejdere, som har opgaver inden for måltagning, indstilling og tilretning af manuelle kørestole og behov for viden om tryksårsforebyggende madrasser og puder. Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet. Kurserne vil blive udbudt på Kursusportalen. Der er nu planlagt […]

Nyheder

Undervisningsmateriale i medicinhåndtering er tilrettet

Materialet til tilstedeværelsesundervisningen er nu tilrettet, så det stemmer med Curas iteration 20. Find det på portalen her! Nuværende E-læringsmoduler om medicin har fået nye links, men der er fortsat 3 fejlområder, man skal være opmærksomme på, når man gennemgår modulerne – se hvilke her. Et nyt undervisningsmateriale er under udvikling og forventes klar om et års tid. Der bruges derfor kun de mest nødvendige ressourcer på det nuværende materiale, […]

Nyheder

Er dit password blevet hacket?

Bruger du kl.dk eller Dialogportalen? Genbruger du samme password flere steder? Så læs med her! I sidste uge blev KL og Dialogportalen udsat for et hackerangreb, hvor hackerne fik fat i alle brugernavne og passwords på brugerne. Hvis du er bruger af KL.dk eller Dialogportalen og er en af dem, som bruger det samme password flere steder, så udsætter du dine egne og Aarhus Kommunes oplysninger for en risiko. Hackerne […]