Nyheder

Ny organisering af kontinensindsatsen i MSO

Gennem første halvår af 2018 blev kontinensindsatsen i MSO afdækket. Afdækningen viste, at vi i tilgangen og indsatsen for borgere med kontinensproblematikker agerer forskelligt fra område til område, og borgerne tilbydes dermed ikke et ensartet serviceniveau på kontinensområdet i MSO. Endvidere viste afdækningen, at der på kontinensområdet mangler en fælles strategi og faglig retning for indsatsen; herunder også i forhold til den bredere forebyggelse af inkontinens. Ovenstående kalder på, at […]

Nyheder

Evaluering af oplevelsesklyngen

I forbindelse med evalueringen af oplevelsesklyngens indsats i 2018 er der denne gang, i stedet for en kvantitativ tilgang, testet effekten af en kvalitativ undersøgelse af fire udvalgte aktiviteter – erindringsdans, legestue, korsang og sangcafé. De fire aktiviteter er et lille udpluk af de mange aktiviteter, som oplevelsesklyngen iværksætter, planlægger og udfører for og med beboerne på plejehjemmene i Aarhus Kommune. Af andre aktiviteter kan nævnes restaurantdag, højtlæsning, livshistoriearbejde, klovne-kontakt, […]

Nyheder

Implementering af nyt system til madproduktion og kostberegning

Sundhed og Omsorg har underskrevet kontrakt med firmaet Maxys, som leverer programmet Xena. Det erstatter det nuværende program Master Cater. Implementeringen af systemet påbegyndes i efteråret 2018 og forventes at vare ca. et halvt år. Systemet skal understøtte alle Sundhed og Omsorgs køkkener lige fra produktion af specialkost og hverdagsmad til plejehjem og caféer til menuplanlægning og kostberegning på individniveau. Implementeringen omfatter: * Smilets Mad, med optimering af produktionsstyring samt […]

Nyheder

Sidste nyt fra CURA

Tværgående dokumentationsgruppe er nu etableret  Gruppe er sammensat af personer fra forskellige faggrupper og områder. Formålet er at skabe kvalificerede løsninger, nedbringe ventetiden på svar og sikre ensartet og sammenhængende dokumentationspraksis. Nyt fra den Tværgående dokumentationsgruppe er et fast punkt på dagsorden på møderne mellem Digitalisering og tovholdere.   Cura 23 – testning forløber positivt  De første tests af Cura 23 er forløbet godt. Der testes videre de næste uger og afholdes […]

Nyheder

Kompetencetilbud om håndtering af trivselsmålinger i MSO

I uge 43-44 gennemføres medarbejder-trivselsmåling i MSO. 11. oktober udbyder Klyngen for Arbejdsmiljø & Sygefravær en workshop i ”Håndtering af trivselsmålinger og det løbende trivselsarbejde i teamet”. Den primære målgruppe er ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.  Direktioner og udviklingskonsulenter er ligeledes velkomne. Workshoppen foregår på LC Fuglebakken kl. 12 – 15. Tilmelding via Kursusportalen, hvor det nærmere program også vil blive beskrevet. Søg på ‘håndtering af trivselsmålinger’. Sæt kryds i kalenderen allerede […]

Nyheder

Kursusrække om palliation

Enhed for Lindrende Behandling ved AUH tilbyder kursusrække til sundhedsprofessionelle, der i deres daglige arbejde møder uhelbredeligt syge og deres pårørende.   Kurserne foregår 24. oktober, 31. oktober og 14. november.   Læs mere og tilmeld her.

Nyheder

Undervisning på Hjælpemiddelcentret

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Der tilbydes ½ dages undervisning til medarbejdere, som har opgaver inden for måltagning, indstilling og tilretning af manuelle kørestole og behov for viden om tryksårsforebyggende madrasser og puder. Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet. Kurserne vil blive udbudt på Kursusportalen. Der er nu planlagt […]

Nyheder

Ledelse gør en forskel

Derfor sætter vi god offentlig ledelse på dagsordenen på årets ledertræf d. 23/10, hvor vi bl.a. dykker ned i dilemmaledelse og ser nærmere på Ledelseskommissionens anbefalinger. Med ledetrådene er vi rigtig godt på vej, men vi er ikke i mål.  Dilemmaer og datainformeret ledelse Ledertræffet, den 23/10, åbner op for ny dialog om vores dilemmafyldte hverdag og vores lederroll. Vi skal bl.a. undersøge, hvordan en stærk strategi, gode data og […]

Nyheder

Lån en bus ud

Det er nu muligt at udlåne Sundhed og Omsorgs busser til frivillige foreninger Chefteamet har besluttet at udnytte en lovændring, der gør det muligt at udlåne Sundhed og Omsorgs busser til frivillige foreninger og andre samarbejdspartnere. Læs mere om retningslinjerne for hvilke busser der kan udlånes og hvem der har mulighed for at låne dem her, hvor de opdaterede retningslinjer for Sundhed og Omsorgs busser også kan findes. For spørgsmål: […]

Nyheder

Status fra Sårklyngen: Færre ressourcer brugt i 2018 trods flere borgere med sår

Sårklyngen har i forsommeren lavet en ny statusrapport på sårområdet. Data er indhentet i uge 6, 2018 og sammenlignet med data fra uge 10, 2017. Overordnet har sundhedsenhederne i MSO brugt 8% færre timer om ugen i 2018 på sårbehandling end i 2017, dette trods en stigning på 5% flere borgere med sår. En af årsagerne til reduktionen skyldes en ændring af besøgsfrekvensen. Flere sosu-assistenter og sygeplejersker i MSO vælger […]