Nyheder

Ny specialuddannelse: Borgernær sygepleje for sygeplejersker

For at imødekomme de mange krav til nutidens og fremtidens sygeplejersker i det nære sundhedsvæsen udbydes en ny, spændende specialuddannelse i borgernær sygepleje. Første hold starter d. 1. december 2018. Specialuddannelsen, som er målrettet sygeplejersker i kommunerne, har en stærk kobling mellem teori og praktik. En del af uddannelsesforløbet vil således foregå dels i praktik i egen enhed og del i en ekstern enhed. Det er besluttet i chefteamet, at […]

Nyheder

Status på Cura

Status Cura 23 I næste uge den 24-25/9 opgraderes der med Cura 23. Hold dig orienteret om nyeste status på Loop og læs mere i den opdaterede Kommunikationspakke Kortet “opfølgning” deaktiveret I sidste uge blev der truffet beslutning om at deaktivere kortet “Opfølgning” på “Mit overblik” i Cura, indtil 1/10. Oplysningerne er fortsat tilgængelige i borgerens journal. Årsagen er, at tusindvis af opfølgninger, der har været udskudt siden Cura ibrugtagning, […]

Nyheder

Plejehjem fritages fra dokumentationskrav for klippekortsordningen

Sundhed og Omsorg har i forbindelse med deltagelsen i frikommunenetværk ansøgt om og fået godkendt vores ansøgning om at blive fritaget fra et dokumentationskrav til ministeriet, når vi bruger klippekortsordningen. Læs mere om Aarhus Kommune som Frikommune. Baggrunden for frikommuneansøgningen er den omfattende administration, der er blevet pålagt personalet på Sundhed og Omsorgs plejehjem i forbindelse med klippekortsordningen. Fritagelsen betyder ikke en afskaffelse af selve klippekortsordningen og dens formål – […]

Uncategorized

Stop spredningen af infektioner

Der skal bruges engangsforklæder ved alle opgaver, hvor der er risiko for stænk og sprøjt på arbejdstøjet (fx ved nedre toilette) eller ved tæt fysisk kontakt med borgeren (det kan være ved forflytninger). Så forebygger vi at mikroorganismer, der kan være sygdomsfremkaldende, overføres til den næste borger via arbejdstøjet.     På Plejehjemmet Rosenvang blev brug af engangsforklæder indført i foråret 2016, efter at der på plejehjemmet var en spredning med […]

Uncategorized

DigiRehab | Skræddersyet træning til selvhjulpenhed

Når man træner hjemme med støtte fra plejepersonalet, forbliver man selvhjulpen længere. Det viser erfaringer fra bl.a. Aalborg og Viborg. Nu har Center for Frihedsteknologi iværksat et VTU-projekt, der skal analysere effekterne af træningsystemet DigiRehab, som tilgås på tablet. Målgruppen er de svage ældre En gruppe af svage ældre kan ikke benytte træningstilbud udenfor hjemmet. Denne gruppes behov for hjemmehjælp stiger med 10% i 2020 og med 50% i iflg. […]

Nyheder

Så er analysen af hjemmeplejen og sundhedsenhederne i gang

Chefteamet besluttede i foråret at gennemføre en analyse af hjemmeplejen og sundhedsenhederne for at afdække effektiviseringsmuligheder. Analysen er nu i gang. Fra 3. september og 14 dage frem gennemføres i udvalgte teams en måling af medarbejdernes tidsforbrug i forskellige kategorier (såkaldt BTP-måling). Medarbejderne registrerer tiden i skemaer, og vi bruger oplysningerne om tidsforbruget til at blive klogere, så vi kan træffe de bedst mulige beslutninger. Analysen gennemføres i et samarbejde […]

Nyheder

Der er indgået nye aftaler på Vikarydelser på det sundhedsfaglige område.

Efter gennemført udbud, er der indgået aftaler med 2 leverandører på området. Aftalerne er indgået med følgende leverandører: SOS VIKAR (primær leverandør – skal vælges som leverandør nr. 1) Sygeplejerskernes Vikarbureau (sekundær leverandør – skal vælges såfremt SOS VIKAR ikke kan levere) Der kan bestilles vikarer for SSH, SSA og sygeplejersker ved begge ovenstående bureauer. De nye aftaler er gældende fra 1. november 2018. Dette betyder at de nuværende aftaler […]

Nyheder

Coachingtilbud til ledere lukker med udgangen af året

I de seneste tre år har Sundhed og Omsorg haft et tilbud til ledere og udvalgte andre medarbejdergrupper om at kunne få samtaler hos en coach. Sundhed og Omsorg har besluttet, at tilbuddet desværre lukker ned fra årsskiftet på grund af manglende finansiering. Du kan læse mere om tilbuddet, og hvordan du, hvis du er hurtig, bestiller en tid hos coachen her. Har man fremadrettet som leder behov for en […]

Nyheder

Aflysning: Leverandør aflyser Cura 23 opdatering

Grundet fund af kritisk fejl i Cura 23, har leverandøren aflyst den ellers planlagte opdatering, som skulle ske i disse dage. Det er en fejl omkring, om borger er indlagt eller ej, der skal udredes nærmere inden opdatering. Vi ved, at opdateringen er udskudt med mindst en uge, men forventer at vide mere i starten af denne uge. Når nyt tidspunkt for opdatering kendes, kommunikeres dette via de relevante kanaler. […]