Uncategorized

Risiko for doseringsfejl ved ordination af Xarelto Startpakke

Som leder og medarbejder skal du være opmærksom på, at det blodfortyndende lægemiddel, Xarelto, skal håndteres som risikomedicin, og du skal følge Instruks for medicindispensering og dosisdispenseret medicin. Xarelto startpakke indeholder flere styrker tabletter i samme pakning, og du skal derfor ved dispensering være ekstra opmærksom på tabletternes forskellige styrker. Hvis en borger får ordineret Xarelto Startpakke, skal du oprette ordinationen som to manuelle ordinationer, der ligger i forlængelse af […]

Uncategorized

Fokus 19: Ledere får større økonomisk råderum

For at øge ældre borgeres tilfredshed med hjemmeplejen har chefteamet besluttet at styrke ledelsen i hjemmeplejen gennem en række tiltag. Senest er det besluttet, at lederne fra regnskab 2019 og frem får råderet over 25 procent af regnskabets overskud eller underskud – ligesom også forstanderne har det. Højere tilfredshed i hjemmeplejen er et af de fem prioriterede temaer i Fokus 19. Læs mere om råderet over overskud og underskud i […]

Uncategorized

Tag efteruddannelse og gå op i tid

Chefteamet har med indsatsen “Tid til uddannelse” besluttet at give sosu-hjælpere og -assistenter mulighed for betalt efteruddannelse. Der følger mere information om kurser og tilmelding i begyndelsen af juni, men allerede nu kan medarbejdere, tillidsrepræsentanter og ledere tilmelde sig et informationsmøde hos FOA 17. juni kl. 14-16. Målet er blandt andet at øge arbejdstimer blandt eksisterende medarbejdere, forklarer direktør Hosea Dutschke: Se video  (Videoen er tekstet) 

Uncategorized

Cura: Spørgeskema til at identificere palliative behov

Klyngen for lindrende pleje og behandling er netop nu i gang med revision af den sundhedsfaglige retningslinje for anvendelsen af EORTC i Sundhed og Omsorg. EORTC QLQ-C15-PAL (European Organization for Research and Treatment of Cancer – Quality of Life Questionaire – C15-PAL) er et valideret vurderingsredskab til tidlig opsporing af palliative behov hos borgere/patienter med kræft. EORTC anvendes i dag også til andre målgrupper med livstruende sygdomme. EORTC er et […]

Uncategorized

Utilsigtede hændelser påvirker også medarbejderne

Hvis vi i Sundhed og Omsorg skal sikre analyse og læring af utilsigtede hændelser, skal du som leder samtidig huske at drage omsorg for de medarbejdere, som har været involveret i hændelserne. Forskning viser, at det ikke kun er borgeren og dennes pårørende der rammes, når der sker en skade, men også de involverede medarbejdere. De involverede medarbejdere omtales i sundhedsvæsnet i dag som ”second victims” og skal defineres som […]

Uncategorized

Få overblik over Fokus 19 og ledetrådene

PowerPoint-præsentation om Fokus 19 giver dig et overblik over sammenhængen mellem ledetrådene og de temaer, som Chefteamet har et særligt fokus på for tiden.  Som leder kan du: Bruge præsentationen til at introducere dine medarbejdere til Fokus 19. Se præsentation og læs mere om Fokus 19 og de enkelte programmer

Uncategorized

Cura: Opdatering i eftermiddag og nat

Reminder om opdateringen, som starter i dag 16.30 og forventes at være færdig i løbet af 12 timer. Se tidligere information om opdateringen i Loop og CuraNyt. Tovholderne blev informeret i fredags. Som leder skal du: Sikre dig, at ressourcekoordinatorerne printer kørelister til tre dage og er forberedt på, at der kan være driftsforstyrrelser, mens opdateringen er i gang. Tilmeld dig CuraNyt

Uncategorized

Brug ét minut: Vigtigt at opdatere telefonbogen

Telefonbogen er et vigtigt internt arbejdsredskab for Sundheds- og Omsorgslinjen, medarbejderne i Borgerservice og i omstillingen. Opdaterede kontaktoplysninger er afgørende for, at kolleger på tværs af Aarhus Kommune kan yde borgerne en god service.  Som leder skal du: Og dine medarbejdere sørge for, at jeres kontaktoplysninger i telefonbogen er opdaterede. Læs vejledning i, hvordan du opdaterer dine kontaktoplysninger – det tager kun ét minut

Uncategorized

Sundhed og Omsorgs administration flytter

Husk: I dagene 6. til 13. maj flytter Sundhed og Omsorgs administration fra Frichsparken til Grøndalsvej 1 og 2 i Viby (8260 Viby J). Aarhus Kommune flytter dermed helt væk fra de lejede lokaler i Frichsparken. På Grøndalsvej får Sundhed og Omsorg får selskab af Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse. Du kan læse mere om flytterokader i den kommunale administration på AarhusIntra