Uncategorized

Nye arbejdsgange ved kompression har stor effekt for borgerne

Mere selvhjulpne borgere, kortere forløb og tilfredse medarbejdere. Det er resultaterne af Klyngen for Borgernær Sygepleje og Sårklyngens nye måder at arbejde med borgere i kompressionsforløb i Område Marselisborg. Der er for eksempel arbejdet med systematisk borgeroplæring, og at borgere beholder kompressionsstrømper på om natten.  Som leder kan du: Få inspiration til nye arbejdsgange ved kompression på AarhusIntra

Uncategorized

Lær at bruge Opus Vagtplan

Der er åbent for tilmelding til uddannelsesforløb i Opus Vagtplan for Område Syd, Midt, DemensCentrum, Akuttilbud og Rehabilitering, Marselisborg og Christiansbjerg. Tilmelding via Kursusportalen.  Som leder skal du: Tilmelde dig ’Opus Vagtplan for ledere’ og ’Opus Vagtplan WEB ledere’ Orientere dine ressourcekoordinatorer, vagtplanlæggere og lønsagsbehandlere om, at de skal tilmelde sig ’Opus Vagtplan uddannelse MSO’ Læs mere på AarhusIntra

Uncategorized

Ledelsestræf 2019: Hvordan fastholder vi motivationen?

Motiverede medarbejdere er engagerede medarbejdere. Men hvordan motiverer vi hinanden i en forandringstid? Det ser vi nærmere på 24. oktober sammen med adfærdsforsker Michael Nørager. Du kan allerede nu få en bid af Michaels oplæg her.  Som deltager skal du: Huske at løse fremtidsforsker Liselotte Lyngsøs forberedelsesopgave senest fredag 11. oktober, kl. 12: dine overvejelser om fremtiden er guld værd!

Uncategorized

Få driftsinfo om Cura fra Serviceportalen

Fra mandag 11. november bliver driftsinformation om Cura sendt via Serviceportalen. Øvrig information om Cura, som for eksempel information om nye vejledninger og handlingsanvisninger, bliver fortsat sendt via SharePoint med “CuraNyt” som afsender. Grunden til at vi skifter fra Sharepoint til Serviceportalen er, at mange modtagere oplever forsinkelser på driftsinformation via Sharepoint og derfor ikke bliver informeret i tide. I overgangsperioden fra Sharepoint til Serviceportalen, bliver driftsinformation om Cura sendt […]

Uncategorized

Husk obligatorisk kursus i håndhygiejne

E-læringskurset i håndhygiejne er nu tilgængeligt fra både smartphone, tablet og PC. Kurset har gennemgået en lettere tilretning, og det er blevet omspeaket. Du finder kurset i Kursusportalen. E-læringskurset i håndhygiejne skal gennemføres af alle nyansatte medarbejdere. Data viser dog, at ikke alle får taget kurset, jf. tabel. Tabel: Antal nyansatte medarbejdere i første halvdel af 2019, der ikke har gennemført e-læringskurset i håndhygiejne: En undersøgelse i MSO blandt 120 […]

Uncategorized

Debat om DHL

Aarhus Kommune bruger to millioner om året på at medarbejderne deltager i DHL, og rådmand Jette Skive vil nu bede byrådet om at bruge nogle af pengene på et andet sundhedstiltag; nemlig at undgå at unge begynder at ryge. Det har skabt debat både i medierne og på vores eget intranet; skal deltagere både have DHL-madpakke og grillpølser, har vi brug for nye løbetrøjer hvert eneste år, skal medarbejderne selv […]

Uncategorized

Gratis influenzavaccination

I november og december kan borgere, der er fyldt 65 år, gratis blive vaccineret mod influenza på blandt andet lokalcentre, i kirker og hos Ældre Sagen. Førtidspensionister og borgere med kroniske sygdomme kan også få vaccinationen. Gangbesværede borgere, der er fyldt 65 år, kan blive vaccineret i hjemmet. Som leder kan du: Bede dine medarbejdere om at informere borgere om muligheden for gratis at blive vaccineret mod influenza. Se liste […]

Uncategorized

Godt tilbud til ufaglærte

Ufaglærte medarbejdere i Sundhed og Omsorg kan uddanne sig til sosu-hjælper eller sosu-assistent på særligt gode vilkår. I projekt fra ‘ufaglært til faglært’ kan elever få elevløn på både grundforløb og hovedforløb. Elever over 25 år får 20.508 kr. om måneden. Næste mulige start er januar 2020. Ansøgningsfrist 9. oktober.  Som leder kan du: Opfordre dine ufaglærte medarbejdere til at videreuddanne sig. Læs mere

Uncategorized

Måling af social kapital 2019

Medarbejdere modtager social kapital-målingen mandag 21. oktober (uge 43). I denne uge (uge 40) får alle ledere en liste over teamets medarbejdere. På AarhusIntra kan du få inspiration til, hvordan du forbereder målingen i dit team, så vi sikrer en høj svarprocent.  Som leder skal du: Gå listen igennem og sikre, at alle medarbejdere er med og tilknyttet den rigtige leder. Læs mere om social kapital-målingen og se spørgeskemaet

Uncategorized

Printsæt af instruks for borgersikker sygepleje

Der er lavet printsæt af instruks for borgersikker sygepleje, så forskellige faggrupper nemt kan printe de dele af instruksen, der er relevante for dem. Der er printsæt til faggrupperne: sosu-personale, sosu-elever, plejehjemsassistenter, ufaglærte, terapeuter, sygepleje- og medicinstuderende, sygeplejersker, kompetencesygeplejersker og praktikvejledere.  Som leder skal du: Informere dine medarbejdere om, at der er lavet printsæt. Se liste over ofte stillede spørgsmål (FAQ) til instruks for borgersikker sygepleje