Uncategorized

Medicininstrukser er blevet opdateret

Styrelsen for Patientsikkerhed har opdateret deres guide “Korrekt håndtering af medicin“. Guiden er indlejret i alle Sundhed og Omsorgs medicininstrukser, som derfor også er blevet opdateret.  Som leder skal du: Sikre dig, at de medarbejdere, der håndterer medicin, kender den nye guide og Sundhed og Omsorgs medicininstrukser. Du finder vores medicininstrukser på AarhusIntra

Uncategorized

Cura bliver opdateret

Fra 26. november kl. 16.30 til (forventeligt) 27. november kl. 01.00. I opdateringen bliver der blandt andet rettet fejl og tilføjet en funktion, der gør det nemmere at afslutte en borgers journal ved dødsfald eller flytning. Som leder skal du: Sikre, at ressourcekoordinatorerne printer kørelister til tre dage, og at dine medarbejdere er forberedte på, at der er driftsforstyrrelser, mens opdateringen er i gang. Tilmeld dig driftsinformation om Cura

Uncategorized

Stop influenza

Husk at spørge borgerne, om de vil vaccineres. Ny kampagne skal få flere 65+-årige til at blive vaccineret mod influenza. Kampagnemateriale bliver sendt ud i områderne.  Som leder kan du: Opfordre dine medarbejdere til at spørge borgere over 65 år, om de vil vaccineres. Vaccinationen er gratis. Læs mere på AarhusIntra og se liste over tid og sted for gratis vaccination

Uncategorized

Aflastning til borgere og pårørende

Plejehjemmet Hørgården har fået syv nye aflastningspladser. Borgere og pårørende er meget glade for det pusterum, som aflastning giver.   Som leder kan du: Bede dine medarbejdere om at orientere relevante ældre og pårørende om mulighederne for aflastning uden for hjemmet eller afløsning i hjemmet. Læs mere og hør forstander Birgitte Asmussen fortælle om de nye aflastningspladser

Uncategorized

Ernæringsvurdering, hvordan?

Lær, eller få opdateret din viden om, hvordan du laver en ernæringsvurdering i et e-læringskursus. Målgruppen for kurset er plejepersonale.  Som leder kan du: Opfordre dine medarbejdere til at gennemføre e-læringskurset på Kursusportalen. Læs mere på AarhusIntra

Uncategorized

Klyngen for sår: To nye vejledninger

95% af alle tryksår kan forebygges, hvis der bliver lavet systematisk risikovurdering og brugt validerede redskaber til screening. Det hjælper sårklyngens to nye vejledninger med.  Som leder skal du: Sørge for, at dine medarbejdere til at følge de to nye vejledninger “Håndprøven” og “30 graders lejring” Du kan også markere den internationale Stop Tryksår-dag 21. november  Læs mere i klyngens gruppe på AarhusIntra

Uncategorized

Styrket Borgerkontakt

Grundet efterspørgsel er der oprettet et kursus mere i Styrket Borgerkontakt. I august 2019 besluttede chefteamet, at ledere og medarbejdere skal uddannes mere systematisk i Styrket Borgerkontakt.  Som leder kan du: Tilmelde dig kurset 3. og 16. december fra 12.30-15.30 på VIA. Tilmeld dig på Kursusportalen. Hør Thune Korsager og Susanne Sejr fortælle om Styrket Borgerkontakt på AarhusIntra

Uncategorized

Få driftsinformation kun om Cura

11. november bliver IT-driftsinformation delt op i to, så du kan tilmelde dig driftsinformation om Cura eller om IT – du kan selvfølgelig også tilmelde dig begge dele. Hvis du fortsat vil have driftsinformation om Cura i din indbakke, skal du fra mandag 11. november være tilmeldt Cura-driftsinformation på Serviceportalen. Som leder kan du: Og dine medarbejdere tilmelde jer driftsinformation om Cura via Serviceportalen. Læs mere og se vejledning på […]

Uncategorized

Den fælles lederuddannelse: åben for tilmelding

Som leder har du mulighed for at tage diplomuddannelsen ”Den fælles lederuddannelse i Aarhus Kommune” (DOL). Tilmeldingsfrist 10. december 2019 for grund- og valgmoduler og 1. december 2019 for specialemodulet. Som leder kan du: Drøfte med din egen leder, om den fælles lederuddannelse er den rette uddannelse for dig. Tilmelding via Kursusportalen. Læs mere på AarhusIntra