Uncategorized

Godt tilbud til ufaglærte

Ufaglærte medarbejdere i Sundhed og Omsorg kan uddanne sig til sosu-hjælper eller sosu-assistent på særligt gode vilkår. I projekt fra ‘ufaglært til faglært’ kan elever få elevløn på både grundforløb og hovedforløb. Elever over 25 år får 20.508 kr. om måneden. Næste mulige start er januar 2020. Ansøgningsfrist 9. oktober.  Som leder kan du: Opfordre dine ufaglærte medarbejdere til at videreuddanne sig. Læs mere

Uncategorized

Måling af social kapital 2019

Medarbejdere modtager social kapital-målingen mandag 21. oktober (uge 43). I denne uge (uge 40) får alle ledere en liste over teamets medarbejdere. På AarhusIntra kan du få inspiration til, hvordan du forbereder målingen i dit team, så vi sikrer en høj svarprocent.  Som leder skal du: Gå listen igennem og sikre, at alle medarbejdere er med og tilknyttet den rigtige leder. Læs mere om social kapital-målingen og se spørgeskemaet

Uncategorized

Printsæt af instruks for borgersikker sygepleje

Der er lavet printsæt af instruks for borgersikker sygepleje, så forskellige faggrupper nemt kan printe de dele af instruksen, der er relevante for dem. Der er printsæt til faggrupperne: sosu-personale, sosu-elever, plejehjemsassistenter, ufaglærte, terapeuter, sygepleje- og medicinstuderende, sygeplejersker, kompetencesygeplejersker og praktikvejledere.  Som leder skal du: Informere dine medarbejdere om, at der er lavet printsæt. Se liste over ofte stillede spørgsmål (FAQ) til instruks for borgersikker sygepleje

Uncategorized

Ledelsestræf 2019: mod en digital velfærdsfremtid

Hvad er fremtidens velfærd? Det ser vi nærmere på til Ledelsestræf 24. oktober med fremtidsforsker Liselotte Lyngsø. Få en smagsprøve på Liselottes oplæg: video.  Som leder skal du: Sende Liselotte dit bud på, hvordan fremtidens velfærd og omsorg kommer til at se ud. Svarene bliver brugt i Liselottes oplæg og til en workshop på dagen. Se forberedelsesopgave

Uncategorized

Kursus i kørestole på indkøbsaftale

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Produktområderne vælges ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet. Ligeledes er der taget udgangspunkt i ønsker fra kursister, der tidligere har deltaget i undervisning på Hjælpemiddelcentret samt direkte henvendelser medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Der er forskellig undervisning i løbet af året, og nu er tiden kommet til […]

Uncategorized

Dagcentrene arbejder efter Forløbsmodellen

Den 1. oktober påbegynder personalet på dagcentrene at arbejde efter Forløbsmodellens systematik. En arbejdsgruppe – bestående af bl.a. leder og medarbejdere fra dagcentrene – har i perioden januar til april 2019 arbejdet med at beskrive, hvordan der skal arbejdes efter Forløbsmodellens systematik, når en borger er visiteret til et dagcentertilbud, herunder hvem der skal varetage rollerne som forløbsansvarlig og kontaktperson. Sundhedsfaglig styregruppe har i juni godkendt arbejdsgruppens forslag, og i […]

Uncategorized

Flex-ydelser på overdraget sygepleje

Flex-ydelser på overdraget sygepleje Fra 1. oktober 2019 skal der oprettes flex-ydelser ved overdraget sygepleje, hvor borger ikke modtager plejeydelser og borgers overdragede sygeplejeydelser ikke indeholder minutter nok til at ramme minimumstiden for hhv. dagvagt og aftenvagt. Formålet med flex-ydelser er, at der kan leveres overdraget sygepleje i hjemmeplejen, hvor borger ikke modtager plejeydelser. Muligheden for flex-ydelse ved overdraget sygepleje, har været et ønske fra både lederne af hjemmeplejen og […]

No Picture
Uncategorized

Ny vejledning: Fortykningsmiddel til borgere med tygge-synke problemer

Der er nu udarbejdet en vejledning i Emnemodul til hvordan der kan søges om fortykningsmiddel til borgere med dysfagi. Bemærk, at flere kriterier skal være opfyldt. Vejledningen gælder ikke for  borgere på kommunale plejehjem.    Som leder skal du: Informere dine medarbejdere om, at der nu findes en vejledning til ansøgning om fortykningsmiddel Yderligere oplysninger: Ernæringsfaglig konsulent Line Dam Bülow, blid@aarhus.dk Ved behov for faglig sparring ift. den ergoterapeutiske arbejdsgang kan ergoterapeut […]

Uncategorized

Ledelsestræf 2019

24. oktober byder vi velkommen til en dag, hvor vi er sammen om at stille skarpt på, hvordan vi som ledere kan være med til at skabe bæredygtig velfærd med fokus på værdi for borgeren – nu og fremover.  På Ledelsestræffet møder vi igen i år professorerne Lotte Bøgh Andersen og Simon Calmar Andersen, og vi får resultaterne fra følgeforskningssamarbejdet mellem Aarhus Universitet og Sundhed og Omsorg.  Se video med Lotte […]