Uncategorized

Grafiske ydelser og foto

Du kan bestille alle former for grafisk arbejde hos Kommunikationsafdelingen i Sundhed og Omsorg. Vi kan hjælpe med både trykt og digitalt materiale, eksempelvis: Pjecer og foldere, postkort. plakater, roll-up, bannere, PowerPoints, annoncer, magasiner, infographics, skilte, animationsfilm (mindre), invitationer, merchandise (fx muleposer) og fotografering. Husk også, at du kan låne roll-ups med Sundhed og Omsorg-logo, hvis du for eksempel skal på messe, konference eller afholder et arrangement. Læs mere om […]

Uncategorized

“Tid til uddannelse”: Bliv certificeret mentor

Medarbejdere, der gerne vil være eller som allerede er mentor for for eksempel nyansatte kolleger, kolleger der begynder i ekstraordinære ansættelser, integrationsuddannelse og fritidsjob, kan blive certificeret mentor. Det gælder også medarbejdere, som har andre opgaver inden for vejledning. Uddannelsen er for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og medarbejdere med en professionsbachelor. Den foregår hos SOSU Østjylland – fire hele og to halve dage i perioden 18. marts-22. april.  […]

Uncategorized

”De er hverdagens helte”

Det er ikke kun medarbejderne, der går rundt og praler. På seneste udvalgsmøde fortalte udvalgsmedlem, Lone Norlander, om sin tur på en aftenvagt i Solbjerg. Hun er meget imponeret over medarbejderne: ”Jeg mødte nogle meget dedikerede og fagligt dygtige medarbejdere, som kæmper med tiden og bider tænderne sammen for at nå det hele. Deres opgaver er vidt forskellige fra den fysiske almindelige pleje, til specialiserede behandlinger og omsorg for beboerne […]

Uncategorized

Systematik og ledelsesfokus skal mindske sygefravær

På rådmandsmødet i dag blev det besluttet, at målet for Sundhed og Omsorg er at ligge under 12 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2021. I 2019 var gennemsnittet 12,9. Alle områderne går nu i gang med at udarbejde områdespecifikke mål for 2021, og de skal tilsammen ligge under 12 dage. Det blev også besluttet at sætte en proces i gang for at finde gode mål, der understøtter de tre indsatser, som […]

Uncategorized

Katetre og diabeteshjælpemidler: Ny arbejdsdeling mellem Administrativ Service og områderne pr. 1. januar 2020

Ny praksis skal lette det administrative arbejde og skabe en ens praksis i alle områder for de borgere, der får bevilget kateter eller et diabeteshjælpemiddel.  Fremover er det Administrativ Service, der bevilger katetre og diabeteshjælpemidler, når borgeren er selvhjulpen, det vil sige, når borgeren ikke har brug for hjælp af sundhedspersonale til at bruge katetret eller hjælpemidlet (jf. Serviceloven). Omvendt, så er det fremover lokalområderne, der bevilger katetre og diabeteshjælpemidler, […]

Uncategorized

Hvad så nu?

Det spørgsmål er Tor Fabian, foreningsbrobygger hos Folkesundhed, stolt over, at han hjælper borgerne med at besvare ud fra deres egne ønsker, mål og behov. Det giver så meget mening, påpeger han. Og så er Tor Fabian også ret stolt over den indsats og det gåpåmod, som borgerne selv har.

Uncategorized

God mail-kultur skal blive endnu bedre

Vi er ret gode i Sundhed og Omsorg til kun at maile til hinanden inden for almindelig arbejdstid og til ikke at overfylde hinandens indbakker med unødvendige mails om alting. Det skal vi holde fast i, og vi skal også have fokus på hvornår mail er den rigtige kanal at bruge – både i ledelse og mellem kolleger. Er telefonen, AarhusIntra eller morgenmødet bedre til lige netop dét emne? Og […]

Uncategorized

“Tid til uddannelse” for pionerer i velfærdsteknologi

“Tid til uddannelse” for pionerer i velfærdsteknologiKurset i implementering af velfærdsteknologi er for velfærdsteknologi-pionerer på plejehjem, i hjemmeplejen og sundhedsenheder. Kurset er et AMU-kursus og foregår hos SOSU Østjylland – tre hele dage. Der er holdstart 25. februar, 3. marts og 10. marts. Som en del af indsatsen “Tid til uddannelse” har deltidsansatte ret til (og opfordres til) at prøve at gå op i tid under uddannelsesperioden og efterfølgende.  Som […]

Uncategorized

Status på sygefravær

Chefteamet har i dag drøftet sygefraværet for 2019. Status er, at sygefraværet er steget marginalt. Fra 12,75 til 12,91 dage pr. fuldtidsansat (eksklusiv elever). – Vi har en ambition om, at det samlede sygefravær skal falde i Sundhed og Omsorg, så selv om det er en meget beskeden stigning, så giver det anledning til, at vi skal gå sygefraværet efter i sømmene. Vi ved, hvad der virker. Det er systematik. […]