Uncategorized

Konkret sag om dødsfald sikrer læring og ny fælles instruks

En af de kommende dage vil pressen omtale en trist og ærgerlig situation fra et af vores områder. En beboer med hjemmepleje afgik ved døden, og pårørende fik først information halvanden dag efter. Det skyldtes, at vi i den konkrete situation havde lavet en aftale med politiet om, at de ville give pårørende besked. Af forskellige årsager skete det så først halvanden dag efter. Der er blevet fulgt op på […]

Uncategorized

Er du i tvivl om procedurerne for subcutan medicinering og væskeindgift?

Mange er i tvivl om, hvor længe subcutane kanyler må ligge. Svaret finder du i VAR Healthcare, som er vores platform for sygeplejefaglige procedurer.  Klik dig ind i systemet på nedenstående links og læs de lokale kommentarer for Aarhus Kommune.  Subcutan medicinering Subcutan væskeindgift Der er ingen nye krav eller informationer i procedurerne. De er blot gjort tydeligere og nemmere at finde. Som leder skal du: vide og eventuelt videreformidle, […]

Uncategorized

Hvordan forebygger vi indlæggelser som følge af underernæring og urinvejsinfektion?

Følgeskab med 90-95% af al fast personale i dagvagt. Så meget er sygeplejerskerne i Boostet Implementering med ude i praksis i de hjemmeplejeteams, der er med i projektet. Boostet Implementering, som har eksisteret siden 01.04.18, er godt i gang med de forebyggende indsatser i hjemmeplejen. Indsatsen, som består af undervisning, faglig sparring, fysisk tilstedeværelse i hjemmeplejeteamet og ikke mindst følgeskab, har som målsætning at færre borgere i fremtiden bliver indlagt […]

Uncategorized

Nyt rekrutteringssystem pr. 1. februar

Vores rekrutteringssystem ’Lumesse Talentlink’ er ikke længere konkurrencedygtigt, når vi kigger på, hvad der ellers findes på markedet. Vi har også oplevet en hel del problemer med den obligatoriske integration til Jobnet, og derfor sendte Aarhus Kommune indkøb af et nyt rekrutteringssystem i udbud i 2018. Valget af nyt system er landet på ’Emply Hire’, som den tværmagistratslige funktionsgruppe for rekruttering og styregruppen for løn- og arbejdsgiverforhold har vurderet til […]

Uncategorized

Ny mødestruktur frigiver mere tid

Vi forsøger som organisation at bruge vores tid på det, der støtter vores strategi. Samtidig ønsker vi arbejdsprocesser, der giver mening for os som kolleger i en fokuseret hverdag. Derfor ser vi jævnligt sammen med jer på, hvordan I bruger tiden bedst muligt som ledere og direktioner – og vi bruger de anbefalinger, som Ledelseskommissionen henviser til. Det var netop med afsæt i Ledelseskommissionens anbefalinger, at vi sidste år indførte […]

Uncategorized

De frivillige er glade for Sundhed og Omsorg – du kan få inspiration til det gode samarbejde på kurset ‘Frivillighed og medborgerskab for ledere’

Frivilligundersøgelsen 2018 viser, at 86 procent af vores frivillige oplever, at samarbejdet med medarbejdere eller ledelsen er godt eller meget godt. 92 procent svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med at være frivillige. Det er resultater, som vi er stolte af, og det er vigtigt, at vi fortsætter med at understøtte og anerkende de frivilliges indsats. Tilmeld dig kurset ‘Frivillighed og medborgerskab for ledere’ torsdag d. 24. januar […]

Uncategorized

Hjemmeplejen Vestervang har knækket koden til at undgå medicinfejl

Hjemmeplejen Vestervang har opnået at have 180 dage uden medicinfejl, der kræver lægekontakt. Opskriften er en systematisk indsats, hvor ét af flere tiltag har været at ændre dagsordenen på personalemøderne, så fokus først er på administrationstjeklisterne og det, der går godt, og derefter på utilsigtede hændelser og fejl. Inspirationen til den systematiske indsats kommer fra det landsdækkende projekt I sikre hænder, som hjemmeplejen Vestervang deltager i.  Som leder kan du: […]

Uncategorized

Cura

I uge 6 opdaterer vi til Cura 27. I uge 3 bliver uddannelsesmiljøet opdateret til Cura 27. Hvis du bruger uddannelsesmiljøet, vil du opleve, at det ser anderledes ud end det system, du bruger til dagligt, men der er ikke store ændringer i funktionaliteten I uge 5 bliver der holdt webinar om de nye funktionaliteter i Cura 27. 

Uncategorized

Informationsmøde for ledere og sygeplejersker om den nye APN-uddannelse

I september 2019 starter en helt ny linie i avanceret klinisk sygepleje på kandidatuddannelsen for sygeplejersker, APN (Advanced Practice Nursing), i Danmark. Den bliver udbudt på Aarhus Universitets afdelinger i Aarhus og Emdrup. Ansøgningsfrist til uddannelsen er d. 1. marts. Forud for opstart er en række informationsmøder for sygeplejersker og ledere om uddannelsens indhold, som kan være relevant for alle, der påtænker at tage eller blot er nysgerrig på den […]

Uncategorized

Smilets Mad er lukket – hvad nu?

Smilets Mad er lukket pr. 31. december 2018, som besluttet på Rådmandsmøde den 16. november 2018. Aarhus Kommune har dermed ikke længere et understøttende produktionskøkken til plejehjemmene. Smilets Mad har i perioden fra 2014-2018 stået for en understøttende madproduktion til plejehjemmene. Det være sig diæter til alle interesserede plejehjem samt fuldkost og biretter til de plejehjem, der ikke selv har haft køkken.I perioden er der foretaget de nødvendige til- og ombygninger […]