Uncategorized

Ny afregningsmodel for overdraget sygepleje i 2019 kræver oprydning i visiterede ydelser

Områdecheferne har på et møde i starten af november besluttet at lave en ny afregningsmodel for overdraget sygepleje i 2019. På områdechefmødet d. 6. november 2018 besluttede områdecheferne: der arbejdes hen imod en ny afregningsmodel for 2019 at der sættes standardtider på alle overdragede, sygeplejeydelser – dvs. også på ydelser, der lige nu afregnes ud fra medgået tid og ”0-minutsydelser” (dvs. ydelser der ikke afregnes fra sundhedsenheden til hjemmeplejen, men […]

Uncategorized

Status på Cura

Cura 25 opdateres d. 30/11-1/12 Opdateringen kommer til at foregå i løbet af et døgn. Følg med på Loop og Nyheder fra Borgerjournal for aktuel status og forberedelser til opdateringen. Evaluering af Cura implementeringsorganisation Svarfristen er rykket en uge til d. 3/12. Evalueringen vil indgå i arbejdet med den igangværende organisering for 2019.

Uncategorized

Uge 48 er tuberkulose-uge: Tip en borger

Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune er gået sammen om en indsats for at tilbyde sårbare borgere en nem måde at blive testet for tuberkulose i uge 48. I et samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune vil der i uge 48 blive foretaget tuberkulose-opsporing i Aarhus for særligt udsatte grupper. Målet er at få testet 100 borgere i løbet af den uge. Projektet omfatter også Reden, Det blå sted/ blå […]

Uncategorized

Har du en sygeplejerske, der skal med på næste hold i specialuddannelsen i borgernær sygepleje?

Allerede nu, efterlyser vi nye kandidater, der ønsker at tage specialuddannelsen i borgernær sygepleje med start september 2019. Alle sygeplejersker kan søge optagelse, uanset om de er ansat på plejehjem, hjemmepleje, sundhedsenhed, specialenhed mm. En forudsætning for at blive optaget på uddannelsen er, at ansøgeren har enten en professionsbachelor i sygepleje eller en ”gammel” sygeplejerskeuddannelse suppleret med et diplom modul i videnskabsteori og metode eller et andet sundhedsfagligt diplommodul på […]

Uncategorized

Nyt projekt: pædagogiske medarbejdere i Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg har igangsat en nyt og spændende initiativ om tilførsel af flere pædagogiske kompetencer i områderne, hvor et hold pædagogiske assistenter netop er påbegyndt et forløb i projektet om pædagogiske medarbejdere i Sundhed og Omsorg. Område Syd og Område Viby-Højbjerg er værter for de pædagogiske assistenter, som skal igennem et vurderings- og opkvalificeringsforløb for at kunne varetage opgaver inden for SOSU-området. Rekrutteringsprojektet er planlagt i samarbejde med Magistratsafdelingen […]

Uncategorized

Ny kampagne skal få flere borgere til at rapportere utilsigtede hændelser

Det er vigtigt for os, at borgere og pårørende rapporterer en utilsigtet hændelse, så vi kan lære af vores fejl og forebygge, at det samme sker for andre borgere. Styrelsen for Patientsikkerhed har offentliggjort en ny kampagne ”Hjælp os med at blive bedre”, som fokuserer på at få flere patienter/borgere og pårørende til at rapportere en utilsigtet hændelse. Kampagnen indeholder en video, en plakat og en pjece, som vi opfordrer jer […]

Uncategorized

Status på Cura

Opdateringen af Cura 25 er udskudt Opdateringen af Cura 25 er udskudt. Vi forventer at kunne melde en ny dato ud i løbet af denne uge (uge 47). Baggrunden for udskydelsen er problemer med tilgængelighed på flere områder i Cura. Alle Loop-dokumenter vil være opdateret og lagt på Loop senest tirsdag den 20/11-18 om eftermiddagen. Her finder du: den nye plan for opgradering, der strækker sig over 24 timer oversigt over utilgængelighed […]

Uncategorized

Nye retningslinjer for visitation ved akut behov for døgnophold

I november er de nye retningslinjer for visitation til korttidspladser i Sundhed og Omsorg trådt i kraft. Der er tale om korttidspladser ved Vikærgården, DemensCentrum Aarhus samt flexpladserne i lokalområderne. Før sommerferien besluttede Chefteamet de overordnede principper for ændringerne af retningslinjerne, som bl.a. bygger på et ønske om at rykke ledelsesmæssigt tættere på prioritering af og opfølgning på de borgere, som falder uden for den primære målgruppe til pladserne. Det […]