Nyheder

Så er vi i luften med ny Cura-opdatering

I dag går vi i luften med den nyeste opdatering til Cura. Tak til alle jer testere, der de seneste uger har brugt tid på at teste funktioner og ændringer. Som altid, når et system rammer virkeligheden, vil der være fejl og mangler, men ved hjælp af den indsats I lægger i det, har vi et langt bedre udgangspunkt at gå i luften på. Rikke Mølgaard Jørgensen, konsulent, dokumentationskoordinator og […]

Nyheder

Ved du, hvad der er vigtigt for borgerne?

Onsdag d. 6. juni var det international “What matters to you”-dag i sundhedsvæsnet. Den danske version hed “Hvad er vigtigt for dig?” og det er Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Trygfonden der står for dagen og har leveret plakater, klistermærker og svarkort til brug på selve dagen. Kampagnen foregik primært på hospitalerne, men Aarhus Kommune var også med. Teams der deltog: • Hjemmeplejen Vestervang, Område Midt (leder Dorrit Ribergaard) • […]

Nyheder

Ny Cura version – her er de væsentligste ændringer:

Forbedret sagsbehandling – forbedret overblik, som gør det lettere at navigere. Forbedret medicinfunktionalitet – der kan tilknyttes effektuering på dosisdispenseret medicin. Forbedret booking  – aftalelister bl.a. til at danne kørselsliste, ydelser kan sættes på venteliste og planlægges direkte derfra. Ny brevfunktionalitet  – ved breve via Doc2mail kan der vælges A eller B post og vedhæftes fil. Der er flere nye funktionaliteter og fejlrettelser i den nye version. Bliv klogere på […]

Nyheder

Blinde og stærkt svagsynede for mulighed for handicapkørsel

Fra den 1. juli 2018 ændres handicapkørselsordningen til også at gælde blinde og stærkt svagsynede. Som følge af lovgivningen har ordningen ellers indtil nu været forbeholdt svært bevægelseshæmmede. Konkret betyder det, at såfremt en borger har en synsstyrke på 10 % eller mindre, har et kørselsbehov og er over 18 år, vil de være berettiget til handicapkørsel. Handicapkørsel kan anvendes til sociale og fritidsformål, som f.eks. kørsel til familie og […]

Nyheder

Mulighed for ansættelse af sygeplejestuderende som afløsere til sygeplejeopgaver i sundhedsenheder og på plejehjem 

Den Sundhedsfaglige Styregruppe har den 31. maj 2018 godkendt et tillæg til instruksen Borgersikker Sygepleje, der beskriver krav til uddannelsesniveau, tilknytning til MSO, kompetenceafklarings- og oplæringskrav samt hvilke konkrete sygeplejeopgaver, sygeplejersker kan overdrage eller videredelegere til sygeplejestuderende. Hovedbudskaber: Lederen har uafhængigt af egen faglig grunduddannelse ansvaret for kompetencer ift. overdragede sundhedslovsopgaver. Sygeplejersker har altid ansvaret ved videredelegering jf. lovgivningen. Lederen kan fortsat delegere selve kompetenceafklaringen og oplæringen til en autoriseret […]

Nyheder

Få inspiration til mere effektive møder

Møder er en vigtig del af arbejdslivet. De er nødvendige for at sikre god koordinering og sparring. Men gode møder er også effektive. De skal afholdes, når de har et klart formål, der styrker fagligheden, samarbejdet og dermed kerneopgaven. I efteråret 2017 arbejdede mange plejehjem i Sundhed og Omsorg med at skabe bedre og mere effektive møder. Resultatet viste, at der var mange veje til målet. Nu har vi samlet […]

Nyheder

Kulturelle tilbud

  Sundhed og Omsorg har en række samarbejdsaftaler med kulturinstitutioner og -aktører rundt om i byen. I folderen Kulturelle tilbud kan I læse om de mange fantastiske tilbud om alt fra amatørkor, swingbands, teater- og danseforestillinger samt muligheden for undervisningstilbud og foredrag. Langt de fleste tilbud er gratis og kan benyttes af plejehjem, lokalcentre, dagcentre, frivillighuse mv.   Del gerne og brug endelig alle de gode tilbud!   For spørgsmål: […]

Nyheder

”Fælles forbedringsarbejde – en forudsætning for at lykkes”

Som en del af Ledelsessporet har det første hold ledere i MSO nu gennemført læringsforløbet ”Kvalitetsforbedringer i Praksis”. Lederne har gennem forløbet tilegnet sig en metodisk og praktisk værktøjskasse, hvor de med udgangspunkt i Forbedringsmodellen har arbejdet systematisk med egne forbedringsindsatser.   Mette Toft Thorsen, leder af sundhedsenheden Vest, fortæller: ”Kvalitetsforbedringer i Praksis” har givet mig et fantastisk overblik over min enhed og hjulpet mig og teamet med at få […]

Nyheder

Undervisning i brug af hjælpemidler

Hjælpemiddelcentret tilbyder undervisning inden for udvalgte hjælpemidler, som indgår i kommunens genudlånsordning. Der tilbydes ½ dages undervisning til medarbejdere, som har opgaver inden for måltagning, indstilling og tilretning af manuelle kørestole og behov for viden om tryksårsforebyggende madrasser og puder. Produktområderne er valgt ud fra de ønsker og behov, som er opstået som følge af den ændrede opgavefordeling på hjælpemiddelområdet. Tilmelding via Kursusportalen. Der er nu planlagt næste kursus i Udvalgte puder […]