Nyheder

Inspiration til besjæling – plejehjem

Se her, hvordan de tre plejehjem DemensCentrum Aarhus, Thorsgården og Sifsgården konkret har brugt designprocesser i arbejdet med besjæling.  I efteråret har seks nye plejehjem mulighed for at deltage – tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld jer via Kursusportalen eller kontakt Benedicte Schulin på mail sanbe@aarhus.dk eller telefon 4185 7827.

Nyheder

Hvordan arbejder vi med besjæling i hjemmeplejen?

Se her, hvordan hjemmeplejen i Midtbyen har arbejdet med besjæling af borgernes hjem og liv. I efteråret har seks nye hjemmeplejeteams mulighed for at deltage i et forløb, hvor I udvikler nye prøvehandlinger. Temaet er ”hvordan fastholder vi oplevelse af ”eget hjem” når hjemmeplejen rykker ind” – tilmelding efter først-til-mølle-princippet. Tilmeld jer via Kursusportalen eller kontakt Benedicte Schulin på mail sanbe@aarhus.dk eller telefon 4185 7827.

Nyheder

Samarbejde mellem MSO og Østjyllands Brandvæsen

Vi er nok mange, som bemærkede den tragiske dødsbrand på et plejehjem i Norddjurs kommune for nylig. I bygningsafdelingen er der et vedvarende fokus på at undgå sådanne hændelser.  I slutningen af 2017 indgik Østjyllands Brandvæsen og Sundhed og Omsorg en samarbejdsaftale med det formål at minimere hyppigheden af brand hos Aarhus Kommunes ældre borgere og samtidig skabe mere tryghed og sikkerhed for borgerne. Det skal blandt andet ske ved, […]

Nyheder

Sidste nyt fra CURA

Problem med manglende lægeoplysninger  Pt. opdateres cpr. registreringer en gang i døgnet i Cura. Grundet systemfejl er 248 borgeres lægeoplysninger ikke opdateret og mangler derfor i deres journal. De relevante tovholdere vil blive kontaktet ift. videreformidling af dette til områderne. Find work around i Loop ift. hvordan lægeoplysninger opdateres.  Med Cura 23 køres der en komplet genindlæsning af cpr. registreringer, der sikrer sygesikringsoplysninger i Cura stemmer overens med CPR registreret.   […]

Nyheder

Kulturel mangfoldighed i team og relationer – en styrke eller en udfordring?

Temaeftermiddag 10. september for ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter For at skabe trivsel og gode oplevelser i både i borgerrelationer og i team, er det vigtigt at sætte fokus på social kapital på tværs af forskellige kulturelle værdisæt. På kurset introduceres et materiale af film og dialog-ark udviklet af kollegaer i MSO og der bliver mulighed for, via Arbejdsmiljøgruppen eller TRIO-samarbejdet, at få belyst egne erfaringer og udfordringer samt at få […]