Leder

Ny e-læring i medicinhåndtering under udvikling

Kvalitet og Borgersikkerhed og Digitalisering vil gerne orientere dig som leder om, at Udvalget for Kompetenceudvikling har godkendt udvikling af ny e-læring i medicinhåndtering og prioriteret dette højt. Der er nedsat en mindre arbejdsgruppe og udviklingen er så småt gået i gang. Der er endnu ikke fastsat en udgivelsesdato for kurset, I hører nærmere, når vi er lidt længere i processen. Det nye e-læringskursus vil erstatte de nuværende tre moduler […]

Leder

E-læring i håndhygiejne fungerer nu på tablets

MSO´s obligatoriske e-læringskursus i håndhygiejne skal tages 1 gang om året af alle nyansatte og af alle medarbejdere med direkte borgerkontakt. For øvrige medarbejdere er kurset et tilbud. E-læringskurset er netop blevet opgraderet, så det fungerer på tablets. E-læringskurset har også gennemgået en opdatering, sådan at lyden og navigationen er forbedret. Som leder skal du opfordre medarbejdere med direkte borgerkontakt til at tage kurset 1 gang årligt og sørge for, […]

Aarhus

Sådan er det at arbejde efter forløbsmodellen – fortalt af Jette Kamp

Hen over efteråret bringer vi en række praksishistorier fra de syv områder og specialenhederne om, hvordan de arbejder med forløbsmodellen. Denne uges indlæg er fra Område Vest: Samarbejde omkring borgerforløb – fra et hjemmeplejeperspektiv     Fortalt af Jette Kamp, ergoterapeut i hjemmeplejen i Område Vest   Som ergoterapeut i hjemmeplejen er jeg privilegeret ved, at mine sosu-kollegaer tager mig med ud til borgere, hvor der opleves udfordringer. Således har jeg haft godt kendskab til ægteparret Ellen […]

Aarhus

Ændret opgavefordeling på myndighedsområdet pr. 1. december 2017

I foråret godkendte chefteamet en række ændringer i opgavefordelingen mellem borgerkonsulenter og Sundheds- og Omsorgslinjen (SOL), som også medfører en række nye tildelingsopgaver på hjælpemiddelområdet for sygeplejersker og terapeuter i sundhedsenhederne og på plejehjemmene (inkl. de selvejende). Opgaveændringerne skal medvirke til en forenkling i opgavevaretagelsen og en mere hensigtsmæssig opgaveløsning set ud fra et borgerforløbsperspektiv, således at færrest muligt involveres i sagsbehandlingen. Forud for, at den nye opgavefordeling træder i […]

Aarhus

Opdatering på Cura efter de første 2 uger

Kære ledere – vær opmærksomme på: Organisering og håndtering af rettigheder til oprettelse af straks-identer Straks-identer giver problemer flere steder. Vi arbejder på en forenklet løsning, men indtil den er på plads, holder vi fast i den beslutning, som blev meldt ud i foråret:   Hvert område har udpeget op til 20 navngivne personer, som har fået tildelt rollen som sikkerhedsadministrator for at kunne oprette straks-identer. Disse dækker de lokale behov […]