Aarhus

Stomi-sygeplejerske ansat i Administrativ Service

I Administrativ Service har vi ansat stomisygeplejerske Lotte Jacobsen. I det kommende år ønsker vi at afdække, om det er muligt at højne kvaliteten i stomiindsatsen, ved at undersøge, om borgerne har de produkter, der er bedst egnet til deres stomi. Blandt fagfolk er der en forventning om, at antallet af stomibrugere vil stige. Blandt andet på grund af kræfthandleplanen, hvor flere borgere udredes for tarmkræft, opereres og får stomi. […]

Aarhus

Revideret instruks for behandling af anafylaktisk chok

Da Sundhedsstyrelsen har ophævet ”Vejledning til hjemmesygeplejeordninger om behandling af akut allergisk shock med injektion af adrenalin” er instruksen for behandling af anafylaktisk chok i MSO’s medicininstruks blevet ændret. Hvad er nyt? Der anbefales ikke længere en standarddosis ved behandling anafylaktisk chok. Det nye er, at dosis skal kontrolleres via produktresumeet på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Derved sikres, at de sundhedsfaglige medarbejdere altid forholder sig til det gældende og opdaterede materiale fra […]

Aarhus

Skynd jer – Ledige pladser!

På Diplomuddannelsen i offentlig ledelse (DOL) og Lederafklaringsforløb Diplomuddannelsen i offentlig ledelse (DOL). For dig, der vil styrke dit lederskab, er der ledige pladser på 9 af de ti moduler. Tilmeldingsfristen er overskredet – men du kan stadig nå at skrive til faelleslederuddannelse@ba.aarhus.dk senest den 15. august. Skriv ’DOL’ i søgefeltet i KursusPortalen – og se, om et af fagene passer til dig. Tilmelding skal ske efter aftale med nærmeste […]

Aarhus

Er du en stresset leder?

Har du signaler på stress eller erfaringer med stress på egen krop? Aarhus Kommune udbyder som forsøg et gratis udviklings- og læringsforløb for ledere på tværs af Aarhus Kommune, der er, eller har været, ramt af stress. Tilmeldingsfrist 28. august! Indhold og formål Formålet med kurset er at hjælpe deltagerne til at kunne tage så meget distance til deres arbejdssituation, at de kan bryde uhensigtsmæssige vaner og begynde at gøre […]

Aarhus

Tillykke til områderne Viby-Højbjerg og Syd!

Certificeret i sundhedsledelse – uden afvigelser. Tak til alle der har bidraget – både i områderne og på Søren Frichsvej/Ceres Alle, hvor auditor Karsten Borg Høj har foretaget interviews. Hvad kommer der til at ske med sundhedsledelse? Efter sommerferien vil ’certificering i sundhedsledelse’ blive evalueret. Evalueringsresultatet vil indgå i afgørelsen af hvorvidt certificering i sundhedsledelse udrulles i hele MSO. Under alle omstændigheder vil vi arbejde videre med systematisk sundhedsledelse i […]

Aarhus

Vi skal holde liv i de gamle tablets lidt endnu

Udskydelsen af go-live på Cura betyder, at vi fortsat skal bruge Vitae og Håndholdt 3 indtil fredag den 15. september (ny Go-live er som udmeldt 18. september). De tablets, vi kører Håndholdt 3 på nu, synger på sidste vers – der begynder simpelthen at mangle tablets rundt omkring, og dem vi har i behold, har svært ved at holde batterilevetid. De nye tablets, som ligger og venter på Cura, kan […]

No Picture
Aarhus

Indsats for trivsel og arbejdsmiljø

Projektstilling I Sundhed og Omsorg er der fokus på en sund arbejdskultur med kollegial trivsel og høj faglighed, der giver arbejdsglæde, som mærkes hos borgerene. Hastigheden og kompleksiteten er de seneste år steget i det sygeplejefaglige felt med hjemtagelse af opgaver, tidlige udskrivelser og øget samarbejde med borgere og pårørende. Det kan både udfordre det systematiske arbejdsmiljøarbejde og den generelle opmærksomhed på en sund arbejdskultur; herunder psykisk arbejdsmiljø. Samtidig er […]

Aarhus

Fælles ergonomiundervisning januar 2018

Det er vedtaget af HAU, HMU og Chefteam at intro ergonomiundervisning fremadrettet skal foregå i et fælles undervisningslokale. Placeringen bliver på Sintrupvej 19 i Brabrand – ved siden af Hjælpemiddelcenteret. Lokalet skal ombygges før vi kan tage det i brug. Vi forventer at kunne starte den fælles ergonomiundervisning op i januar 2018. Områderne skal derfor sikre lokal ergonomiundervisning frem til januar 2018. Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til Cecilie Høegh […]

Aarhus

Forflytningsvejlederordning for hele MSO

Fælles ramme med plads til lokalt råderum Chefteamet har vedtaget, at MSO skal have en fælles forflytningsvejlederordning. Konceptet for forflytningsvejlederordningen er efter høring hos direktionerne i områderne godkendt af HAU og HMU. Forflytningsvejlederordningen er en fælles ramme for forflytningsvejledere i områderne, hvor der også er plads til lokalt råderum. Der skal udpeges én ledelsesmæssig tovholder for forflytningsvejlederne i hvert område, der har ansvar for lokal organisering, implementering og drift af […]

Aarhus

Projekt Mobil Røntgen

Mobil røntgen er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital. Samarbejdet betyder at immobile og/eller demente/konfuse borgere har mulighed for at få optaget røntgenbillede i eget hjem frem for at skulle på røntgenafdelingen på hospitalet. Det er praktiserende læger, der henviser borgere til røntgen – også til mobil røntgen. Der henvises i gennemsnit 80 borgere til mobil røntgen hver måned. For at undersøge effekten af mobil røntgen tilbuddet, vil […]