No Picture
Aarhus

Indsats for trivsel og arbejdsmiljø

Projektstilling I Sundhed og Omsorg er der fokus på en sund arbejdskultur med kollegial trivsel og høj faglighed, der giver arbejdsglæde, som mærkes hos borgerene. Hastigheden og kompleksiteten er de seneste år steget i det sygeplejefaglige felt med hjemtagelse af opgaver, tidlige udskrivelser og øget samarbejde med borgere og pårørende. Det kan både udfordre det systematiske arbejdsmiljøarbejde og den generelle opmærksomhed på en sund arbejdskultur; herunder psykisk arbejdsmiljø. Samtidig er […]

Aarhus

Fælles ergonomiundervisning januar 2018

Det er vedtaget af HAU, HMU og Chefteam at intro ergonomiundervisning fremadrettet skal foregå i et fælles undervisningslokale. Placeringen bliver på Sintrupvej 19 i Brabrand – ved siden af Hjælpemiddelcenteret. Lokalet skal ombygges før vi kan tage det i brug. Vi forventer at kunne starte den fælles ergonomiundervisning op i januar 2018. Områderne skal derfor sikre lokal ergonomiundervisning frem til januar 2018. Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til Cecilie Høegh […]

Aarhus

Forflytningsvejlederordning for hele MSO

Fælles ramme med plads til lokalt råderum Chefteamet har vedtaget, at MSO skal have en fælles forflytningsvejlederordning. Konceptet for forflytningsvejlederordningen er efter høring hos direktionerne i områderne godkendt af HAU og HMU. Forflytningsvejlederordningen er en fælles ramme for forflytningsvejledere i områderne, hvor der også er plads til lokalt råderum. Der skal udpeges én ledelsesmæssig tovholder for forflytningsvejlederne i hvert område, der har ansvar for lokal organisering, implementering og drift af […]

Aarhus

Projekt Mobil Røntgen

Mobil røntgen er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital. Samarbejdet betyder at immobile og/eller demente/konfuse borgere har mulighed for at få optaget røntgenbillede i eget hjem frem for at skulle på røntgenafdelingen på hospitalet. Det er praktiserende læger, der henviser borgere til røntgen – også til mobil røntgen. Der henvises i gennemsnit 80 borgere til mobil røntgen hver måned. For at undersøge effekten af mobil røntgen tilbuddet, vil […]

Aarhus

Ny version af Eskalationspilen

Chefteamet har godkendt en ny version af MSOs strategi eskalationspil, der illustrerer, hvordan vi ud fra ledetrådene og intentionerne i Kærlig Kommune møder borgere, der efterspørger hjælp fra Sundhed og Omsorg. Vi skal altid først forsøge at hjælpe borgere, der efterspørger hjælp fra Sundhed og Omsorg, gennem rådgivning og vejledning, hvor vi bl.a. kan henvise til forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, sociale fællesskaber eller aktiviteter uafhængigt af kommunen eller ved at […]

Aarhus

Spørgsmål om sorg

Det Nationale Sorgcenter udsender i disse dage et spørgeskema til ledere og forstandere i Sundhed og Omsorg. I modtager spørgeskemaet, fordi Sorgcenteret i øjeblikket kortlægger viden blandt medarbejderne om sorg efter dødsfald. Kortlægningen skal bl.a. danne grundlag for udarbejdelsen af kliniske retningslinjer for kompliceret sorg ved dødsfald. Rådmand Jette Skive sidder i Sorgcentrets styregruppe og opfordrer til, at I svarer på spørgsmålene. Jeres svar er vigtige, fordi de bliver brugt […]

Aarhus

Ændret opgavefordeling mellem borgerkonsulenter og Sundhed og Omsorgslinjen

Nye tildelingsopgaver til sygeplejersker og terapeuter Primo oktober træder en ny opgavefordeling mellem borgerkonsulenter og Sundhed og Omsorgslinjen (SOL) i kraft. Samtidig får sygeplejersker og terapeuter på plejehjemmene og i sundhedsenhederne en række nye tildelingsopgaver på hjælpemiddelområdet. Opgaveændringerne skal medvirke til en forenkling i opgavevaretagelsen og en mere hensigtsmæssig opgaveløsning set ud fra et borgerforløbsperspektiv, således at færrest muligt involveres i sagsbehandlingen. Her kan du se en oversigt over de […]

Aarhus

Justering af praktikvejledningens organisering

MSO er nu hoveduddannelsessted for SOSU-assistenter I Sundhed og Omsorg er praktikvejledningen af SOSU-elever organiseret efter fælles principper. Ændringer på SOSU-uddannelsesområdet nødvendiggør en mindre justering af organiseringen. Nye SOSU-uddannelser og ændrede elevantal har nemlig betydning for uddannelsesopgaven: Sundhed og Omsorg er nu hoveduddannelsessted for SOSU-assistentuddannelsen – og det er fortsat ambitionen, at vi varetager uddannelsesopgaven med høj kvalitet og effektivitet. Udvalget for grunduddannelser har derfor foretaget en justering af principperne […]

Aarhus

Hverdagstip: Syng med borgerne – musikken er kun ét enkelt klik væk

Er der noget, som kan skabe glæde, nærvær og samvær med borgerne, så er det musik og sang. Selv en lille melodi kan gøre en forskel, og du behøver hverken kunne spille guitar eller være operasanger for at komme i gang. Oplevelsesklyngen har nemlig et lille fif, der kan hjælpe alle godt på vej ind i musikkens verden: Sanghæfter og indspillet musik, som man kan synge til. Sanghæfterne findes i […]

Aarhus

Svagtseende kan læse igen…

… takket være en ny læseteknik, som Center for Syn og Hjælpemidler har testet med prøvehandlinger. Løs også jeres udfordringer med prøvehandlinger. AMD er en af de mest udbredte synsforstyrrelser og gør det svært at læse. Heldigvis har Center for Syn og Hjælpemidler haft held til at supplere lup og forstørrelsesglas med en ny læseteknik. De har eksperimenteret med at få borgerne til at bruge et andet punkt i deres […]