Aarhus

Undervisning i brug af hjælpemidler

Pilotafprøvninger har vist at borgere i eget hjem får stor glæde af at benytte hjælpemidler til henholdsvis at stige ind og ud af sengen samt at tage støttestrømper af og på. Nu skal alle borgere i eget hjem fra 1. november have muligheden for at blive selvhjulpne med de hjælpemidler, som har været afprøvet. Derfor inviteres alle ergoterapeuter i Sundhedsenhederne og i hjemmeplejen til undervisning i støttestrømpepå- og aftagere. Til […]

Aarhus

5 praktikpladser søges hurtigst muligt!

Aarhus kommune har truffet en aftale om at indgå i et samarbejde med VIA og regionen om et tværfagligt forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge. Kurset skal forberede kursisterne på at kunne søge ind på en bacheloruddannelse i VIA. I MSO betyder det, at vi to gange om året (forårs- og efterårssemester) skal stille praktikpladser til rådighed (i 4 uger) for et antal studerende, der gerne efterfølgende vil søge ind på […]

Aarhus

Se spørgsmålene i tilfredshedsmålingerne

Se spørgsmålene i tilfredshedsmålingerne De overordnede strategiske indsatsområder for tilfredshedsundersøgelsen 2017 er: • generel tilfredshed (plejehjem 87% hjemmepleje 77%) ‘ • ensomhed (plejehjem 94% og hjemmepleje 89%) • pårørendetilfredshed (plejehjem 65%) Tallene i parentes er målene for 2017. Disse mål gælder for relevante enheder i Sundhed og Omsorg. Her kan du se spørgsmålene til dette års tilfredshedsmålinger: Hjemmepleje Plejehjem Pårørende Dataindsamlingen går i gang den 18. september. Mere information om […]

Aarhus

Sådan er det at arbejde efter forløbsmodellen

Hen over efteråret bringer vi en række praksishistorier fra de syv områder og specialenhederne om, hvordan de arbejder med forløbsmodellen. Første indlæg er fra område Midt. En borger i SAMMENSAT FORLØB – fortalt af ergoterapeut Ziva Halkjær Møller i Sundhedsenheden (billedet er et modelfoto og viser en BiPAP-maskine) Ole er 42 år og blev for knap to år siden diagnosticeret med Aspergers syndrom. Ole er desuden meget overvægtig (+200 kg), […]

Aarhus

Introduktion af nyansatte, elever og studerende

I Sundhed og Omsorg vil vi gerne byde nye kollegaer velkommen og give dem en god introduktion til deres nye arbejds- eller uddannelsessted. Hvis onboarding bliver tilrettelagt godt, medfører det bl.a., at nytilkomne føler større jobtilfredshed, bedre trivsel, jobengagement, højere ydeevne og mindre stress. For løbende at orientere de medarbejdere, der arbejder med at lave stillingsopslag, ansættelsesbreve, introduktionsprogrammer og så videre, har vi i sidste uge udsendt informationsbrev. Formålet med […]

Aarhus

Effektivisering på plejehjemmene

Opgaven med at bistå lokalområderne og forstanderne med at implementere seks af BDO’s effektiviseringsanbefalinger på plejehjemmene, blev sendt i udbud i slutningen af juni. Der er tale om tre udbud, som er forankret i hver sin forvaltning og med KPMG/BDO og Rambøll som vinder af udbuddet og dermed som leverandør. Samarbejdet med KPMG, som bruger BDO som underleverandør og Rambøll er allerede startet op. Der er udpeget interne tovholdere for […]

Aarhus

Færre indlæggelser

Sundhed og Omsorg skal i de kommende år arbejde med 2 investeringsmodeller, som begge har til formål at reducere antallet af akutte og forebyggelige indlæggelser blandt 65+ årige. Investeringsmodellerne giver mulighed for at investere i kommunale indsatser/tiltag for nogle af de midler, der ellers skulle dække udgifter til kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Samlet omfatter investeringsmodellerne i alt 11,1 mio. kr. i 2017 og 15,8 mio. kr. i 2018, 2019 og […]

Aarhus

Forberedelse til ledertræf

Der er nu mindre end en måned til årets ledertræf Inden træffet vil vi gerne, at du kender programmet for dagen – og har haft en dialog med dine lederkollegaer og din direktion om ønsker og forventninger til dagen og om, hvad du gerne vil hente med hjem. Du kan derfor allerede i dag finde både program og forberedelsesmateriale på Kursusportalen. Søg på ’Ledertræf 2017’. Du skal som leder: Kig […]

Aarhus

Medarbejdere søges!

Chefteamet har besluttet at igangsætte arbejdet med ny og samlet Strategi for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Sundhed og Omsorg har udfordringer med rekruttering inden for flere faggrupper. Og vi kan forvente, at rekrutteringsudfordringen forværres yderligere. Vi vil nemlig i de kommende år opleve en relativt stor afgang fra arbejdsmarkedet, mens der pt. ikke optages nok unge på SOSU-uddannelserne. Udfordringerne kræver handling. Den kommende Strategi for rekruttering og fastholdelse skal […]