Aarhus

Tilfredshedsmålinger

Rådmand og chefteam har på mødet torsdag 7. september bekræftet de overordnede strategiske indsatsområder for tilfredshedsundersøgelsen, som er: • generel tilfredshed (plejehjem 87%, hjemmepleje 77%) •ensomhed (plejehjem 94%, hjemmepleje 89%) •pårørendetilfredshed (plejehjem 65%) Tallene i parentes er målene for 2017. Disse mål gælder for relevante enheder i Sundhed og Omsorg. I opfølgningsprocessen skal der både fokus på spredning af de gode erfaringer, og indsatser for de, der ligger under målsætningerne. […]

Aarhus

Temadag – også for ledere: CombiFlex-praktik: ny, tværgående psykiatripraktik på SOSU-assistentuddannelsen

I forbindelse med reformen af sosu-assistentuddannelsen er der sket store ændringer af bl.a. psykiatripraktikken og samtidig er Aarhus Kommune blevet forpligtet til at uddanne et langt højere antal sosu-assistenter end tidligere. For at løse de udfordringer dette giver, er der indgået et samarbejde mellem Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB) og Sundhed og Omsorg (MSO). Størstedelen af de sosu-assistentelever Aarhus kommune uddanner, skal have deres psykiatripraktik delt mellem MSO og MSB. […]

Aarhus

Instruks for borgersikker sygepleje

Der findes nu en revideret instruks for ansvars-, opgave- og kompetencefordelingen når sygeplejeopgaver løses af flere faggrupper. Den erstatter den instruks, som du måske kender som instruks nr. 1. Du kan finde den nye instruks HER Hvad er nyt? Instruks for borgersikker sygepleje samler instruks 1, sygeplejeindsatskataloget, skema 1, skema 4 og skema 5 i et forenklet dokument. Instruksen opfylder de krav Styrelsen for Patientsikkerhed stiller på området. Du skal […]

Aarhus

Kender du Emnemodulet?

I Sundhed og Omsorgs emnemodul kan du finde svar på mange af de spørgsmål, som opstår i løbet af din arbejdsdag. Du kan eksempelvis finde vejledning til mange af de spørgsmål, som borgerne stiller, fx: Hvordan bliver jeg fritaget fra digital post? Kan jeg få mad leveret af kommunen? Kan jeg få en ledsager med, når jeg skal på hospitalet? Du kan også bruge Emnemodulet til at finde ud af, […]

Aarhus

Ny instruks for fravalg af livsforlængende behandling

Der findes nu en revideret instruks for fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg. Den erstatter den instruks, som du måske kender som instruks nr. 6. Det er vigtigt, at du og dine medarbejdere kender denne instruks, da alle borgere har ret til en værdig død og ret til at blive inddraget i beslutninger vedrørende livets afslutning. Du kan finde den nye instruks HER Hvad er nyt? Lovgivningen på dette område […]

Aarhus

Brug af PICO giver store besparelser i sårbehandlingsforløb

I 2016 deltog sygeplejersker i Aarhus Kommune i et internationalt forskningsprojekt om brug af PICO til langsomt og ikke-helende sår. PICO er en transportabel, negativ-tryk-forbinding, som er forbundet til en batteridrevet motor i lommestørrelse. I alt deltog 52 borgere fra 4 lande, heraf 24 borgere fra Aarhus (Område Vest og Viby-Højbjerg). Alle borgere havde haft sår i mindst 6 uger, der ikke viste tegn på heling. Borgerne blev behandlet med […]

Aarhus

Ny dokumentationspraksis ved indberetning af magtanvendelse

Ved overgangen til CURA Go-live (d. 18. september) vil magtanvendelsesskemaer ikke længere kunne dokumenteres i CSC Omsorg. CURA har desværre ikke en lignende funktion her i opstarten, så der er fundet en midlertidig løsning, der vil være gældende indtil da. Løsningen er eDoc-systemet, og vejledningen for dokumentation bliver opdateret i september. Det er derfor vigtigt allerede nu, at I alle er opdaterede i forhold til e-læringsmodulerne i eDoc

Aarhus

Husk at tilmelde dig ledertræffet

Den 6. oktober er alle 170 ledere i Sundhed og Omsorg inviteret til ledertræf. Temaet i år er strategiimplementering og –forankring. Indtil videre er 81 ledere tilmeldt – men den sidste halvdel skal også med. Husk, at det er obligatorisk at deltage – og at du skal tilmelde dig senest den 6. september. Du kan tilmelde dig på Kursusportalen – søg på ’Ledertræf 2017’. Her kan du også finde programmet […]

Aarhus

Ny viceområdechef i Område Viby-Højbjerg

“Det er med stor glæde, jeg kan fortælle, at Anne Juul Sørensen er ansat som viceområdechef i område Viby Højbjerg. Et enigt ansættelsesudvalgt har valgt at pege på Anne. Hun kommer med solid erfaring fra ældreområdet, hvor hun som sygeplejerske har været inde over et bredt felt gående fra sygeplejerske til sygplejelærer for til sidst at kaste sig over ledelse. Anne har de sidste mange år været leder og chef […]

Aarhus

Samling af hjemmeplejens telefoni udskudt

Opkald fra hospitaler og praktiserende læger flyttes til Linjen inden årets udgang En grundig kortlægning af hjemmeplejens telefoni har vist, at forudsætningerne for at samle hjemmeplejens telefoni ikke er til stede på nuværende tidspunkt eller i nærmeste fremtid. Chefteamet har derfor besluttet, at vi det næste års tid skal arbejde med at optimere hjemmeplejens telefoni lokalt, da det vil kunne understøtte en fremtidig samling af hjemmeplejens telefoni. Arbejdet kommer til […]