Aarhus

Malerklatter og penselstrøg får smilene frem

Kom til fernisering og lad dig inspirere til at skabe livsglæde for yngre plejehjemsbeboere Onsdag d. 28. juni kan du opleve syv yngre plejehjemsbeboeres kunst på Lokalcenter Skelager. Kunsten har de selv lavet på et malerværksted – et værksted, som skal fremme livskvaliteten blandt yngre plejehjemsbeboere, og som du til arrangementet kan høre mere om og lade dig inspirere af. At være yngre plejehjemsbeboer er nemlig ikke altid let. De […]

Aarhus

Fagligt løft i farmakologi til praktikvejledere for SOSU-elever

SOSU uddannelserne er ændret og har dermed fået et markant fagligt løft. Denne ændring påvirker vores elever og det påvirker vores medarbejdere. Efter ønske fra praktikvejlederne er det i Udvalget For Grunduddannelse bestemt, at alle praktikvejledere skal på et farmakologi kursus, så vi fortsat kan give vores elever kvalificeret vejledning. Kursuset udbydes i samarbejde med SOSU Østjylland og det første hold starte den 21. juni 2017. For flere informationer klik […]

Aarhus

Revideret instruks for forebyggelse og reduktion af smitterisiko og infektioner

Instruksen erstatter den instruks, som du måske kender som instruks nr. 3 og vil være at finde på portalen fra d. 2.6.2017. Find den nye instruks HER Den reviderede instruks er forskellig fra instruks nr. 3 på flere punkter, både indholds- og opsætningsmæssigt. Den tager udgangspunkt I, at du som medarbejder altid skal overholde infektionshygiejniske forholdsregler uanset borgerens smittestatus. Kontakt Else Buus (jeels@aarhus.dk) fra Kvalitet og Borgersikkerhed, hvis du har […]

Aarhus

Orientering om Start hos borgeren nr. 2 – Juni 2017

[Dette indlæg er også bragt i Fagligt hjørne 6. juni] Onsdag d. 31. maj mødtes ledere af hjemmeplejen, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og konsulenter fra Klyngen for Arbejdsmiljø & sygefravær med implementeringsgruppen til et temamø-de. Mødet havde fokus på arbejdsmiljø og ledelse, når hjemmeplejen i efteråret skal starte og slutte sin vagt hos borgeren. Temamødet var delt op, så første del havde fokus på arbejdsmiljøet. Her drøftede de 60 deltagere udfordringer og […]

Aarhus

Hverdagstip: Undgå arbejdsskader med en spilerdug

Har en borger meget hævede ben, kan det være svært og hårdt at hjælpe dem med at tage strømper på – selv med en strømpepåtager. Heldigvis har Område Marselis/Dalgas fået en god ide, så vi undgår arbejdsskader: Sy et stort rør af spilerdug. Det skal kunne nå omkring et stort ben, og det bruges, når strømpen skal fra ankelen og opefter. Som leder kan du: Overveje, om spilerdugen kunne gøre […]

Aarhus

Nye TOBS-kort – nu med ISBAR

TOBS-kortene har fået nyt udseende. TOBS (Tidlig Opsporing af Begyndende Sygdom) er det samme værktøj, det er de samme værdier, der måles og scoren udregnes på samme måde. Det nye er: 1. ISBAR tilføjes kortets forside 2. at kontakt til Akutteamet er tilføjet, som en reaktion på en TOBS-score 3. Ved score 1 og 2 skrues der op for, hvor ofte borgeren igen skal have målt vitale værdier. Som leder […]

Aarhus

Nyt koncept til LUS

Samtalemodellen for de årlige LederUdviklingsSamtaler (LUS) er kvalificeret og opdateret. Som leder downloader du det nye LUS-koncept på MSO’s portal. http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Ansat/MUS/LUS-haefte-17-05-2017.pdf Formålet med opdateringen er at øge den strategiske værdi af LUS. Effekten af et vellykket LUS-koncept er, at det bliver anvendt som afsæt for den enkelte leders udvikling. Den årlige udviklingssamtale skal være med til at afstemme forventninger og sikre sammenhængskraften mellem lederens fokus i hverdagen og Sundhed og […]

Aarhus

Temadag om demens – for nye og kommende frivillige

Onsdag d. 7 juni 2017 kl. 16.00 – 20.00 holder Demenscentrum Aarhus en temadag for nye og kommende frivillige på demensområdet. Dagen foregår i Demenshjørnet, Kannikegade 18. 8000 Aarhus C. Her kan nye og kommende frivillige få noget mere at vide om demens og hvordan man kan gøre en forskel for demensramte borgere. Emnerne er bl.a. hvordan demens kommer til udtryk og hvordan man som netværk omkring mennesker med demens […]

Aarhus

Tid til at melde dig til DOL

Er du leder med personaleansvar, så er det tid til at melde dig på efterårets moduler på DOL – den fælles lederuddannelse – inden du går på sommerferie. Se her hvordan du tilmelder dig – og hvilke moduler der har ledige pladser. http://medarbejderportalen.adm.aarhuskommune.dk/Nyheder/Nyheder/Sider/TidtilatmeldedigtilDOL.aspx

Aarhus

Vidste du…

…at du kan finde reglerne for arbejde på helligdage og specialdagene – Grundlovsdag, 24. og 31. december samt 1. maj – i HR-Håndbogen? Link til HR-Håndbogen: http://www.sundhedogomsorg.dk/da/Opgaver/Administration/HR-haandbog.aspx Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte: Marianne Nicholaisen eller Birgitte Lundgård Knudsen, Strategi og Udvikling, HR-teamet.”