Aarhus

Projekt Mobil Røntgen

Mobil røntgen er et samarbejdsprojekt mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital. Samarbejdet betyder at immobile og/eller demente/konfuse borgere har mulighed for at få optaget røntgenbillede i eget hjem frem for at skulle på røntgenafdelingen på hospitalet. Det er praktiserende læger, der henviser borgere til røntgen – også til mobil røntgen. Der henvises i gennemsnit 80 borgere til mobil røntgen hver måned. For at undersøge effekten af mobil røntgen tilbuddet, vil […]

Aarhus

Ny version af Eskalationspilen

Chefteamet har godkendt en ny version af MSOs strategi eskalationspil, der illustrerer, hvordan vi ud fra ledetrådene og intentionerne i Kærlig Kommune møder borgere, der efterspørger hjælp fra Sundhed og Omsorg. Vi skal altid først forsøge at hjælpe borgere, der efterspørger hjælp fra Sundhed og Omsorg, gennem rådgivning og vejledning, hvor vi bl.a. kan henvise til forebyggende og sundhedsfremmende tiltag, sociale fællesskaber eller aktiviteter uafhængigt af kommunen eller ved at […]

Aarhus

Spørgsmål om sorg

Det Nationale Sorgcenter udsender i disse dage et spørgeskema til ledere og forstandere i Sundhed og Omsorg. I modtager spørgeskemaet, fordi Sorgcenteret i øjeblikket kortlægger viden blandt medarbejderne om sorg efter dødsfald. Kortlægningen skal bl.a. danne grundlag for udarbejdelsen af kliniske retningslinjer for kompliceret sorg ved dødsfald. Rådmand Jette Skive sidder i Sorgcentrets styregruppe og opfordrer til, at I svarer på spørgsmålene. Jeres svar er vigtige, fordi de bliver brugt […]

Aarhus

Ændret opgavefordeling mellem borgerkonsulenter og Sundhed og Omsorgslinjen

Nye tildelingsopgaver til sygeplejersker og terapeuter Primo oktober træder en ny opgavefordeling mellem borgerkonsulenter og Sundhed og Omsorgslinjen (SOL) i kraft. Samtidig får sygeplejersker og terapeuter på plejehjemmene og i sundhedsenhederne en række nye tildelingsopgaver på hjælpemiddelområdet. Opgaveændringerne skal medvirke til en forenkling i opgavevaretagelsen og en mere hensigtsmæssig opgaveløsning set ud fra et borgerforløbsperspektiv, således at færrest muligt involveres i sagsbehandlingen. Her kan du se en oversigt over de […]

Aarhus

Justering af praktikvejledningens organisering

MSO er nu hoveduddannelsessted for SOSU-assistenter I Sundhed og Omsorg er praktikvejledningen af SOSU-elever organiseret efter fælles principper. Ændringer på SOSU-uddannelsesområdet nødvendiggør en mindre justering af organiseringen. Nye SOSU-uddannelser og ændrede elevantal har nemlig betydning for uddannelsesopgaven: Sundhed og Omsorg er nu hoveduddannelsessted for SOSU-assistentuddannelsen – og det er fortsat ambitionen, at vi varetager uddannelsesopgaven med høj kvalitet og effektivitet. Udvalget for grunduddannelser har derfor foretaget en justering af principperne […]

Aarhus

Hverdagstip: Syng med borgerne – musikken er kun ét enkelt klik væk

Er der noget, som kan skabe glæde, nærvær og samvær med borgerne, så er det musik og sang. Selv en lille melodi kan gøre en forskel, og du behøver hverken kunne spille guitar eller være operasanger for at komme i gang. Oplevelsesklyngen har nemlig et lille fif, der kan hjælpe alle godt på vej ind i musikkens verden: Sanghæfter og indspillet musik, som man kan synge til. Sanghæfterne findes i […]

Aarhus

Svagtseende kan læse igen…

… takket være en ny læseteknik, som Center for Syn og Hjælpemidler har testet med prøvehandlinger. Løs også jeres udfordringer med prøvehandlinger. AMD er en af de mest udbredte synsforstyrrelser og gør det svært at læse. Heldigvis har Center for Syn og Hjælpemidler haft held til at supplere lup og forstørrelsesglas med en ny læseteknik. De har eksperimenteret med at få borgerne til at bruge et andet punkt i deres […]

Aarhus

Lagt ned af Norovirus?

Norovirus er et meget smitsomt virus, der giver maveinfektion – også kaldet Roskildesyge. Få viruspartikler er nok til at fremkalde sygdom med pludselig opstået kvalme, diarre og opkastninger. Der er ingen behandling at tilbyde, men maveinfektionen er som regel overstået i løbet af 1-2 dage. Smittemåde og -spredning: Norovirus smitter ved direkte kontaktsmitte (fra en persons hånd til en anden persons hånd) og indirekte kontaktsmitte (fx fra en persons hånd […]

Aarhus

Kært barn har mange navne –

og sommetider kan der opstå forvirring omkring hvad Akutenheden og Akutteamet dækker over Akutfunktionen, under akuttilbud og rehabilitering er delt i to funktioner – som af og til forveksles. Forhåbentlig kan nedenstående skabe lidt klarhed. Hvad er Akutenheden? På Akutenheden har borgere fra Aarhus kommune mulighed for at få tilbudt et ophold på en korttidsplads. Korttidspladsen er et målrettet, tidsafgrænset ophold med fokus på stabilisering og vurdering, som planlægges i […]

Aarhus

Hverdagstip: Lav selv koldskål til småtspisende borgere

At få småtspisende borgere til at spise nok er ikke altid let. Derfor er her en idé fra diætisterne til, hvordan vi bedst hjælper borgerne til at undgå ufrivilligt vægttab. Vægttab er alvorligt for borgere, der er syge. Selv 1-2 kg tærer på muskelmassen og gør det svært at rejse sig og ordne daglige gøremål. Diætisternes råder til, at man hjælper borgeren med at spise 3 hovedmåltider og 3-4 mellemmåltider. […]