Aarhus

Hvad du som leder bør vide om velfærdsteknologi

Som en del af Ledersporet tilbydes du 3 timers introduktion til den vigtigste viden om velfærdsteknologi i MSO I Sundhed og Omsorg står vi det næste par år over for at skulle implementere en række velfærdsteknologier på alle plejehjem. Samtidig er der gang i flere udviklingsprojekter, som kommer borgere i eget hjem og på plejehjem samt medarbejderne til gavn, bl.a. omkring træning og hverdagsrehabilitering. For at give et overblik holder Center […]

Aarhus

Gode danskkundskaber er et krav til medarbejderne

Hold øje med, om dit personale mestrer sproget tilstrækkeligt Vidste du, at Sundhed og Omsorg via danskundervisning til medarbejdere er med til at sikre bedre kommunikation med både borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere Vores tilbud om opkvalificering i dansk er en mulighed, som mange medarbejdere allerede har benyttet sig af. Tilbagemeldingerne fra de medarbejdere, der deltager i danskkurser og ordblindekurser, er positive. Dette skal du som leder være opmærksom […]

Aarhus

Én Indgang forbedrer tilgængeligheden

Én Indgang forbedrer tilgængeligheden til Sundhed og Omsorg Alle områdernes hovednumre og sundhedsenhedernes telefonnumre er flyttet til Sundhed og Omsorgs nye telefoniske indgang, som betjenes af Linjen i Sundhed og Omsorgslinje Nu arbejdes der på at forbedre tilgængeligheden, så borgere og eksterne, sundhedsfaglige samarbejdspartnere ikke skal vente så lang tid på at få deres opkald besvaret. Det sker ved forskellige tiltag, for eksempel ved at planlægge bemandingen af telefonerne bedre og […]

Aarhus

Elevers sygefravær styrtdykker

Gennem længere tid har sosu-elevernes fravær ligger væsentligt højere end det færdiguddannede personales. Ved udgangen af 2016 havde eleverne fx godt og vel fire sygedage mere end de færdiguddannede. Men nu er kurven knækket og sygefraværet blandt eleverne styrtdykker. Lige nu er fraværet således lige højt hos begge grupper, som det ses på illustrationen. ”Den positive udvikling er grundlagt af en ihærdig og systematisk indsats af lederne, praktikvejlederne, uddannelseskonsulenterne og […]

Aarhus

Hvordan styrker vi vores nærdemokrati på lokalcentre og plejehjem?

Kick-off på nærdemokratiet Nye vedtægter på vej for bruger-, beboer- og pårørende-, ældre- og frivilligråd Omkring 200 personer havde fundet vej til Ceres Arena, da styregruppen bag Slip Kræfterne Fri onsdag aften havde inviteret repræsentanter for de forskellige råd i lokalområderne til en temaaften sammen med områdechefer, forstandere og frivilligkoordinatorer. Arrangementet var et kick-off i arbejdet med ’Hvordan styrker vi vores nærdemokrati på lokalcentre og plejehjem?’, hvor Sundhed og Omsorgschef Kirstine […]

Aarhus

Ros til samarbejdet om at nedbringe antallet af færdigbehandlede patienter

Aarhus Kommune har over årene haft et relativt højt antal færdigbehandlede patienter liggende på hospitalerne. Derfor har vi sammen haft en plan for at få nedbragt antallet af færdigbehandlede patienter både på kort sigt og lidt længere sigt. Nogle initiativer arbejder vi selv med internt i MSO. Andre samarbejder vi med hospitalet og andre magistratsafdelinger om. I har strakt Jer langt – og vi kan se, at samarbejdet har båret […]

Aarhus

Cura går i luften

Alt er gået i hak, og den nye go-live dato er tirsdag den 6. juni, umiddelbart efter pinse. Det giver os fem uger fra nu til at forberede os ekstra godt på at tage den nye journal i brug. I den periode har vi planlagt følgende aktiviteter: Uddannelsesmiljø Alle områder har modtaget et klassesæt tablets til undervisningsbrug. Fra 1. maj etablerer vi et uddannelsesmiljø på disse. Uddannelsesmiljøet kan også tilgås […]

Aarhus

På rov efter lykken

Syv forskere gav inspiration til den lykkelige alderdom på lykkeworkshop I Sundhed og Omsorg ønsker vi at øge borgernes livskvalitet og skabe en lykkelig alderdom. Derfor søger vi hele tiden ny inspiration og viden – for eksempel fra syv forskere fra Aarhus Universitet, som tirsdag d. 18. april gav ledelsen deres syn på den lykkelige alderdom. På lykkeworkshoppen forklarede professor i udviklingspsykologi Lars Larsen, hvordan negative holdninger til ældre kan […]

Aarhus

Connect – værktøjskasse til velfærdsteknologi

Deltag i workshop og få en med hjem Den 16. maj fra kl. 09:30 til 13:00 inviterer Center for Frihedsteknologi, Aarhus Kommune og Nordens Velfærdscenter til workshop om velfærdsteknologi. Gennem 3 år har 10 kommuner fra de 5 nordiske lande og nationale myndigheder gennem projektet Connect set på velfærdsteknologi og velfærdsteknologiske løsninger – hvordan får man en struktureret tilgang til arbejdet med velfærdsteknologi, hvilke strategier har man på området, hvordan […]

Aarhus

Fælles beklædningsløsning på plads

Berendsen har vundet udbuddet af beklædning i MSO Et udvalg fra MSO har i samarbejde med Indkøb og Udbud vurderet tilbudsgiveres forslag til en beklædningsløsning, og Berendsen viste sig bedst til at matche MSOs behov og ønsker. Udvalget bestod af medarbejdere fra de grupper, som selv skal bruge tøjet, og generelt blev alle tilbudsgiveres forslag vurderet som flot, i lækre materialer og tidløst. MSO har ønsket et relativt bredt udvalg […]