Aarhus

Cura går ikke i luften på mandag

Efter mange forberedelser står du, dine kollegaer og hele Sundhed og Omsorg klar til at tage imod Cura. Det er derfor med største beklagelse, at vi må meddele, at Cura ikke går i luften på mandag som planlagt. Denne beslutning er resultatet af et hensyn til, at sikker og stabil service og omsorg over for borgerne altid har første prioritet. Det kan og må ikke underordnes et ønske om at […]

Aarhus

Nye retningslinjer for lokalcenter-busser

Retningslinjerne for brug af lokalcentrenes busser er nu opdaterede, så de afspejler gældende lovgivning og understøtter praksis i områderne. I tillæg er de overordnede takster rettet til, så de er ens på tværs af områderne. Læs de reviderede retningslinjer for brug af lokalcentrenes busser her. For yderligere spørgsmål kontakt Frivilligkoordinatoren i dit område eller Henriette Andersen, Frivillighed og Medborgerskab: henan@aarhus.dk   Vi gør opmærksom på, at Skatteministeriet lige nu arbejder […]

Aarhus

Kan I bruge en sangbærer i uge 11?

”Sammen bærer vi sangen ud – sammen skaber vi kultur” Sundhed og Omsorg har sat gang i fællessangs-projektet Syng Aarhus, som er en del af en større indsats, der handler om at sætte gang i mere fællessang i Aarhus. Projektet, som har fået midler fra Innovationspuljen, ledes af sangcoach Louise Svane i samarbejde med FO-Aarhus. Ideen er at skabe synlighed omkring de sundhedsgavnlige effekter ved fællessang. Som led i det […]

Aarhus

Så langt er vi med Én indgang

Brug for mere tid til implementering Alle områdernes hovednumre er flyttet og den sidste sundhedsenheds telefon blev netop flyttet i uge 10. Erfaringerne herfra viser, at det er nødvendigt, at implementeringen strækker sig over noget længere tid, for at projektet bliver en succes – at tilbyde en nemmere, hurtigere og bedre service til borgere og eksterne sundhedsfaglige samarbejdspartnere. For at kunne sikre den gode betjening er der brug for mere […]

Aarhus

Sæt X i kalenderen: Ledertræf 6. oktober

Chefteamet har besluttet, at ”Ledertræf 2017” i år er for chefer, ledere, forstandere, viceforstandere og trainees i Sundhed og Omsorg. Arrangementet afvikles fredag den 6. oktober kl. 8-15, og det er obligatorisk at deltage. Du kan derfor allerede nu tilmelde dig her – og sætte et X i din kalender. Tema, invitation og forberedelse følger senere.   Kontakt: HR-udviklingskonsulent Rikke Steen Andersen, tlf. 4185 9632, e-mail: rista@aarhus.dk

Aarhus

Katalog og tjekliste over APV-hjælpemidler

Hjælpemiddelcentret har nu udarbejdet et katalog over de arbejdsmiljøhjælpemidler (APV-hjælpemidler), som er omfattet af lejeordningen i Aarhus Kommune. I kataloget kan du se billeder af arbejdsmiljøhjælpemidlerne samt en kort beskrivelse af anvendelsen af hjælpemidlerne. I forordet er der information om lejeordningen og praktiske informationer samt henvisninger til øvrige muligheder for information om arbejdsmiljøhjælpemidler. Der er udarbejdet en ny tjekliste til brug ved bestilling af APV-hjælpemidler hos APV-teamet på Hjælpemiddelcentret. Du […]

Aarhus

Lad de pårørende spise med

Giver mere liv og hjemlighed og mindre madspild I Område Viby-Højbjerg har man på plejehjemmet Borgvold med stor succes tilbudt pårørende at spise med ved eftermiddagskaffen og aftensmaden alle dage, samt frokost lørdag og søndag – uden beregning og uden tilmelding. Dette har været en mulighed siden 1. november 2014. Initiativet har været et led i at skabe mere liv og hjemlighed på plejehjemmene – og en sidegevinst har været […]

Aarhus

Vidste du at….

400 medarbejdere i MSO har lyst til at være leder i MSO? Se mere i din lokale social kapital rapport for at finde ud af hvor mange i dit team, der kunne tænke sig at gå ledervejen.

Aarhus

Hvad gør man, når man har spørgsmål til Cura?

Den nye borgerjournal forenkler dokumentationen på sigt, men først skal vi lige lære Cura at kende. Derfor står der et helt korps til rådighed til at hjælpe, hvis man har spørgsmål i den første periode efter go-live. Når Cura går i luften, er det med et massivt support-setup i ryggen. Rundt omkring i områderne er der ca. 400 såkaldte gule veste (superbrugere, implementeringsagenter og tovholdere), der står klar til at […]

Aarhus

Faste læger på plejehjem

Repræsentanter for de praktiserende læger og Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune har lavet en aftale, der sikrer, at beboere på aarhusianske plejehjem kan blive tilknyttet en fast plejehjemslæge. Det giver beboerne bedre kontakt til lægen samtidig med at samarbejdet mellem lægen og personalet på plejehjemmet styrkes. Hidtil har beboerne beholdt deres egen læge, og det betød, at hvert plejehjem har skullet samarbejde med en række forskellige læger og at […]