Aarhus

Har du et godt hverdagstip?

Del dine kreative ideer og smarte tricks – som kan gøre hverdagen nemmere Har du et tip til, hvordan vi får plejehjemsbeboere til at drikke nok vand? Hvordan opbevarer man bedst rollatorer, når pladsen er trang? Eller har du en tredje kreativ løsning på en af hverdagens udfordringer? Så del din idé med resten af Sundhed og Omsorg. Så kan dine kollegaer få gavn af den, og vi kan lære […]

Aarhus

Demokratiet får et ekstra nøk på seniorområdet i Aarhus

Brugerråd og beboer/pårørenderåd afløses af nye råd, der er mere tidssvarende, og som giver bedre muligheder for nye samarbejdspartnere Gennem mange år har borgere og brugere af Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune haft gode muligheder for indflydelse gennem forskellige råd. For at udvikle det, er repræsentanter for de nuværende råd og rådmanden på sundheds- og omsorgsområdet i Aarhus Kommune nu blevet enige om en ændring af vedtægterne, så nærdemokratiet […]

Aarhus

Brug engangsforklæder og begræns

Sundhedsfaglig Styregruppe har vedtaget, at medarbejdere i MSO skal anvende engangsforklæder efter en faglig vurdering af, om der er risiko for forurening af arbejdsdragten. Undersøgelser viser, at plejepersonalets arbejdsdragt bliver forurenet med mikroorganismer i løbet af en arbejdsdag (kilde: klik her) Det kan fx ske i forbindelse med sårpleje og personlig pleje med risiko for stænk og sprøjt og i forbindelse med skift af sengetøj, rengøringsopgaver og hjælp til mobilisering. […]

Aarhus

Begejstret modtagelse af demensplan

Tak fra rådmanden til alle medvirkende i planens tilblivelse. Nu skal den omsættes til handling Aarhus Byråd vedtog på sit møde den 10. maj et forslag til en ny demensplan fra Sundhed og Omsorg. Der var ros og opbakning til planen fra alle sider i salen, og dermed er rammerne lagt for mere aflastning og støtte til pårørende, bedre pleje til mennesker med demens og en mere demensvenlig by. Demensplanen […]

Aarhus

Obligatorisk kompetenceudvikling for sygeplejersker og terapeuter

forbedret, forenklet, forøget Efter evaluering af de første tre hold er den obligatoriske kompetenceudvikling for sygeplejersker og terapeuter forbedret: Kompetenceafklaringen er forenklet. Indholdet er tilpasset. ”Overbygningen” er beskrevet i en folder. Materialet på portalen er gennemskrevet og målrettet hhv. ledere og medarbejdere. Der er udbudt flere hold i kursusportalen. Se alt det reviderede materiale på portalen her Kontakt Vibeke Jørgensen, hvis I som samlet ledergruppe ønsker en præsentation og drøftelse […]

Aarhus

Undervisning i farmakologi og TOBS

Alle sygeplejersker har mulighed for at komme til undervisning i PVK og IV håndtering (næste hold 27/6) log dig ind – gå på Medarbejderkataloget – søg på ’Kursus i farmakologi’. Alle sygeplejersker og assistenter har mulighed for at komme til TOBS undervisning, både for nyansatte og kollegaer der har brug for brush up (næste hold 22/6) log dig ind – gå på Medarbejderkataloget – søg på ’TOBS’. Derudover vil Akut-teamet […]

Aarhus

Evaluering af økonomifunktionen

Blandt andet med elektronisk spørgeskemaundersøgelse I samråd med områdecheferne har Mål- og Økonomistyring besluttet at gennemføre en evaluering af samlingen af økonomifunktionen, som var en del af omorganiseringen af lokalområderne i 2016. Den nuværende organisering har været gældende lidt over et år og det er et oplagt tidspunkt at samle op og evaluere. Evalueringen foretages i samarbejde med Rambøll, som allerede har været på besøg i 3 lokalområder for at […]

Aarhus

Klar til Fagdag – for kliniske diætister og professionsbachelorer

Den 24. maj 2017 er der fagdag for kliniske diætister og professionsbachelorer i ernæring og sundhed samt deres nærmeste ledere. Tilmelding foregår på kursusportalen via dette link. Log dig på – gå ind på Medarbejderkataloget – søg på ’Fagdag for kliniske diætister’- hvor program mv. også vil fremgå. Tilmeldingsfristen er den 10. maj. Fagdagen afholdes i Risskov på Danhostel fra kl.9.00 – 16.00. Inden fagdagen er deltagerne ”på rov” hos […]

Aarhus

Ny indkøbsaftale på psykologområdet

Aarhus Kommune har pr. 1. maj 2017 indgået en ny indkøbsaftale vedrørende psykologydelser. Aftalen er indgået med Institut for Relationspsykologi og omfatter både akut krisepsykolog, der hvor vi tidligere havde Falck Healthcare, og ikke-akutte psykologydelser – altså de situationer, hvor en leder ønsker at købe individuel psykologbistand til en medarbejder. Vælger du som leder at købe ekstern psykologhjælp til en medarbejder, skal indkøbsaftalen anvendes og det er ikke tilladt at […]

Aarhus

”Start hos borgeren” starter 1. september

Følg det på MSO-Portalen Fra 1. september 2017 skal hjemmeplejen starte hos borgeren. Det betyder, at der ikke længere holdes møde ved vagtens start. De medarbejdere, der har mulighed for det, kører direkte hjemmefra hen til første borger på deres køreliste, og her begynder deres vagt. Når hjemmeplejen starter hos borgeren, er det for at udnytte tiden bedre, bl.a. fordi der er mange plejeopgaver om morgenen. Det vil samtidig give […]