Aarhus

Cura: Tak til alle for et stort stykke arbejde

Først og fremmest skal der lyde en stor tak til alle for et godt stykke arbejde med at være klar til go-live med Cura i mandags. Op mod 7.000 medarbejdere og ledere har, med projektteam, implementeringsagenter og tovholdere i spidsen, i månedsvis forberedt sig på at rulle Cura ud til glæde for borgere og medarbejdere.     “Interessen og arbejdet med at blive klar til go-live er mildest talt imponerende. Jeg ved […]

Aarhus

Socialrådgiver i DemensHjørnet

Pr. 1. april er socialrådgiver Henning Lund ansat i DemensHjørnet i Kannikegade. Funktionen som socialrådgiver vil være en del af det eksisterende rådgivningstilbud i DemensHjørnet og skal være med til at sikre lige muligheder for juridisk og socialfaglig bistand til alle. Socialrådgiveren yder råd og vejledning til borgere og pårørende og fungerer som sparringpartner til alle ansatte i MSO. Henvendelse til Henning Lund: Tlf. 87 13 19 37, mobil 41 […]

Aarhus

Nu kan du hente materiale til forebyggelse af tryksår på MSO-Portalen

Tryksårsforebyggelse er et særligt indsatsområde i 2017 Målet er at reducere antallet af tryksår med 50% i 2017 ift. 2015. For 2018 forventes det, at budgetmålet ændres til ”50% reduktion af nyopståede tryksår”. Dette betyder, at reduktionen datamæssigt måles mere nøjagtigt, og at vi derfor bedre kan måle på effekten af de forebyggende indsatser. I MSO skal vi forebygge, at nye tryksår opstår, og vi skal være effektive i behandlingen […]

Aarhus

Lederudviklingsforløb på tværs: Lederes trivsel og håndtering af stress

Hvad Er du leder, og ønsker du at øge din bevidsthed om, hvordan din ledelse har indflydelse på din og dine medarbejderes trivsel? Så har vi et gratis tilbud til dig. For et par uger siden annoncerede vi her i Det Faglige Hjørne et gratis forløb for ledere i Aarhus Kommune, der er eller har været ramt af stress. Vi kan nu tilbyde endnu et gratis, tværmagistratsligt forløb for ledere. […]

Aarhus

Åben for tilmelding: SPOT på ledelse

… om at arbejde innovativt og inddragende Det er til glæde og gavn for både borgere og medarbejdere at arbejde innovativt og inddragende. Men hvordan gør man egentligt det? Hvad kræver det af medarbejderne – og af dig som leder? Og hvordan er det lige, man håndterer modstand? Kom og hør Michael Nørager, lektor på Aarhus Universitet, og undersøg din egen praksis. Arrangementet foregår på Elværket i Åbyhøj 24. maj […]

Aarhus

Cura og go live

Sundhed og Omsorg forhandler med Systematic om ny go live-dato og forventer at kunne melde denne dato ud i bunden af denne uge. I vil høre nærmere i Chefteamets 5 minutter.    

Aarhus

Vidste du at….

Sundhed og Omsorg har stor brug for medarbejdere, der kan udvikles til lederrollen? Der er over 400 medarbejdere i Sundhed og Omsorg, der gerne vil være leder, og du kender sikkert et par stykker. I Aarhus Kommune vil vi gerne give medarbejdere med lederlyst og -potentiale en hånd i ryggen – og som nærmeste leder er du den første til at spotte og til at få medarbejderen i gang med […]

Aarhus

Er du leder og har du signaler på stress?

Aarhus Kommune tilbyder gratis udviklingsforløb Aarhus Kommune udbyder som forsøg et gratis udviklings- og læringsforløb for ledere på tværs af Aarhus Kommune, der er eller har været ramt af stress. Indhold og formål Formålet med kurset er at hjælpe deltagerne til at kunne tage så meget distance til deres arbejdssituation, at de kan bryde uhensigtsmæssige vaner og begynde at gøre noget nyt. Gruppeforløbet er ikke terapi, men tager udgangspunkt i […]

Aarhus

Vigtig information til plejepersonalet: RIK er første valg

Den Sundhedsfaglige Styregruppe har besluttet, at der anvendes RIK som første valg, når en borger har brug for hjælp til katerisation. Beslutningen er taget på baggrund af en indstilling fra kontinenssygeplejerskerne, idet der videnskabeligt ikke er påvist en sammenhæng mellem brug af SIK og udvikling af urinvejsinfektion. Der kan være undtagelser, idet der ved særligt udsatte borgergrupper kan være behov for at benytte dele af SIK-regimet. RIK er en sygeplejefaglig […]

Aarhus

DHL 2017 – op af starthullerne!

Tid for tilmelding, holdsætning, trøjebestilling m.v. Traditionen tro inviteres alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg til deltagelse i DHL-stafetten. Í år foregår det onsdag den 16. august kl. 18.30 for DHL-løbestafetten og kl. 19.00 for DHL Walk. Sundhed og Omsorg vil gerne gøre en ekstra indsats for sundheden for alle medarbejdere. Derfor sendte direktør Hosea Dutschke i sidste uge en mail til alle ledere i MSO med en opfordring til, at direktioner, forstandere, […]