Aarhus

HUSK at tilmelde dig SPOT på ledelse

Kommunikation og forandring i praksis: Morgenarrangement 24. maj Arrangementet er gratis og for chefer, ledere, forstandere, viceforstandere og ledertrainees. Det foregår den 24. maj kl. 8-10 på Elværket, Thorsvej 4 i Åbyhøj. Tilmelding via Kursusportalen. Log dig ind, søg efter: SPOT på ledelse – spurt i små skridt

Aarhus

International konference om relationel velfærd

Aarhus Kommune er medvært for konferencen 21. – 23. juni på Godsbanen Har du lyst til at bidrage til udviklingen af nye og tidssvarende velfærdsløsninger sammen med engagerede kollegaer fra ind- og udland? Så tilmeld dig den internationale konference Relationel Velfærd 2017 og få mulighed for at deltage i keynotes og praksisworkshops, der ledes af profilerede forskere og praktikere fra ind- og udland. På konferencen kan du blandt andre møde […]

Aarhus

Nyt kursus: ”Arbejdsmiljø med vilje”

For nye ledere eller ledere, der gerne vil have et brush-up Formålet med kurset er, at du som leder får konkrete værtøjer til at sætte fokus på en sund arbejdsmiljøkultur og til at løse arbejdsmiljømæssige udfordringer – og dermed få større arbejdsglæde og trivsel samt færre sygedage, nedslidning og ulykker i dit team. Undervisningen vil bestå af korte oplæg, cases, refleksioner og anvendelse af konkrete metoder og værktøjer. Der vil […]

Aarhus

Evaluering af træningssystemet Exorlive

Igennem det sidste år har alle fysio- og ergoterapeuter haft adgang til det elektroniske træningssystem Exorlive. Nu er det tid til at evaluere Derfor vil vi gerne bede alle ledere for fysio- og ergoterapeuter om at svare på et kort spørgeskema, for at belyse jeres oplevelser med Exorlive. Jeres svar vil supplere de data, som vi trækker fra systemet om anvendelsesgrad og antal log-ins. På baggrund af evalueringen tages der […]

Aarhus

Hvad du som leder bør vide om velfærdsteknologi

Som en del af Ledersporet tilbydes du 3 timers introduktion til den vigtigste viden om velfærdsteknologi i MSO I Sundhed og Omsorg står vi det næste par år over for at skulle implementere en række velfærdsteknologier på alle plejehjem. Samtidig er der gang i flere udviklingsprojekter, som kommer borgere i eget hjem og på plejehjem samt medarbejderne til gavn, bl.a. omkring træning og hverdagsrehabilitering. For at give et overblik holder Center […]

Aarhus

Gode danskkundskaber er et krav til medarbejderne

Hold øje med, om dit personale mestrer sproget tilstrækkeligt Vidste du, at Sundhed og Omsorg via danskundervisning til medarbejdere er med til at sikre bedre kommunikation med både borgere, pårørende, kollegaer og andre samarbejdspartnere Vores tilbud om opkvalificering i dansk er en mulighed, som mange medarbejdere allerede har benyttet sig af. Tilbagemeldingerne fra de medarbejdere, der deltager i danskkurser og ordblindekurser, er positive. Dette skal du som leder være opmærksom […]

Aarhus

Én Indgang forbedrer tilgængeligheden

Én Indgang forbedrer tilgængeligheden til Sundhed og Omsorg Alle områdernes hovednumre og sundhedsenhedernes telefonnumre er flyttet til Sundhed og Omsorgs nye telefoniske indgang, som betjenes af Linjen i Sundhed og Omsorgslinje Nu arbejdes der på at forbedre tilgængeligheden, så borgere og eksterne, sundhedsfaglige samarbejdspartnere ikke skal vente så lang tid på at få deres opkald besvaret. Det sker ved forskellige tiltag, for eksempel ved at planlægge bemandingen af telefonerne bedre og […]

Aarhus

Elevers sygefravær styrtdykker

Gennem længere tid har sosu-elevernes fravær ligger væsentligt højere end det færdiguddannede personales. Ved udgangen af 2016 havde eleverne fx godt og vel fire sygedage mere end de færdiguddannede. Men nu er kurven knækket og sygefraværet blandt eleverne styrtdykker. Lige nu er fraværet således lige højt hos begge grupper, som det ses på illustrationen. ”Den positive udvikling er grundlagt af en ihærdig og systematisk indsats af lederne, praktikvejlederne, uddannelseskonsulenterne og […]

Aarhus

Hvordan styrker vi vores nærdemokrati på lokalcentre og plejehjem?

Kick-off på nærdemokratiet Nye vedtægter på vej for bruger-, beboer- og pårørende-, ældre- og frivilligråd Omkring 200 personer havde fundet vej til Ceres Arena, da styregruppen bag Slip Kræfterne Fri onsdag aften havde inviteret repræsentanter for de forskellige råd i lokalområderne til en temaaften sammen med områdechefer, forstandere og frivilligkoordinatorer. Arrangementet var et kick-off i arbejdet med ’Hvordan styrker vi vores nærdemokrati på lokalcentre og plejehjem?’, hvor Sundhed og Omsorgschef Kirstine […]

Aarhus

Ros til samarbejdet om at nedbringe antallet af færdigbehandlede patienter

Aarhus Kommune har over årene haft et relativt højt antal færdigbehandlede patienter liggende på hospitalerne. Derfor har vi sammen haft en plan for at få nedbragt antallet af færdigbehandlede patienter både på kort sigt og lidt længere sigt. Nogle initiativer arbejder vi selv med internt i MSO. Andre samarbejder vi med hospitalet og andre magistratsafdelinger om. I har strakt Jer langt – og vi kan se, at samarbejdet har båret […]