Aarhus

Vidste du at….

Sundhed og Omsorg har stor brug for medarbejdere, der kan udvikles til lederrollen? Der er over 400 medarbejdere i Sundhed og Omsorg, der gerne vil være leder, og du kender sikkert et par stykker. I Aarhus Kommune vil vi gerne give medarbejdere med lederlyst og -potentiale en hånd i ryggen – og som nærmeste leder er du den første til at spotte og til at få medarbejderen i gang med […]

Aarhus

Er du leder og har du signaler på stress?

Aarhus Kommune tilbyder gratis udviklingsforløb Aarhus Kommune udbyder som forsøg et gratis udviklings- og læringsforløb for ledere på tværs af Aarhus Kommune, der er eller har været ramt af stress. Indhold og formål Formålet med kurset er at hjælpe deltagerne til at kunne tage så meget distance til deres arbejdssituation, at de kan bryde uhensigtsmæssige vaner og begynde at gøre noget nyt. Gruppeforløbet er ikke terapi, men tager udgangspunkt i […]

Aarhus

Vigtig information til plejepersonalet: RIK er første valg

Den Sundhedsfaglige Styregruppe har besluttet, at der anvendes RIK som første valg, når en borger har brug for hjælp til katerisation. Beslutningen er taget på baggrund af en indstilling fra kontinenssygeplejerskerne, idet der videnskabeligt ikke er påvist en sammenhæng mellem brug af SIK og udvikling af urinvejsinfektion. Der kan være undtagelser, idet der ved særligt udsatte borgergrupper kan være behov for at benytte dele af SIK-regimet. RIK er en sygeplejefaglig […]

Aarhus

DHL 2017 – op af starthullerne!

Tid for tilmelding, holdsætning, trøjebestilling m.v. Traditionen tro inviteres alle medarbejdere i Sundhed og Omsorg til deltagelse i DHL-stafetten. Í år foregår det onsdag den 16. august kl. 18.30 for DHL-løbestafetten og kl. 19.00 for DHL Walk. Sundhed og Omsorg vil gerne gøre en ekstra indsats for sundheden for alle medarbejdere. Derfor sendte direktør Hosea Dutschke i sidste uge en mail til alle ledere i MSO med en opfordring til, at direktioner, forstandere, […]

Aarhus

Flere oplevelser til alle

Chefteamet besluttede i sidste uge at oplevelsesklyngen – bestående af 7 lokale og 5 flyvende oplevelsesmedarbejdere – fortsætter med samme bemanding frem til udgangen af 2018. Rådmand Jette Skive siger: ”Oplevelsesmedarbejderne gør en kæmpe indsats ude på plejehjemmene med at skabe gode oplevelser for og sammen med beboerne. Samtidig støtter de forstanderne med planlægning af kommende aktiviteter og samarbejdet med lokalområdet og rådene. Jeg glæder mig over, at dette frugtbare […]

Aarhus

Danmark spiser sammen 25. april

Kom til et hyggeligt arrangement med dejlig mad tirsdag d. 25. april i PARK 13, Danmarks Japanske Have. Her sætter vi for andet år i træk fokus på fællesskaber, når 250 aarhusianere skyder Danmark Spiser Sammen i gang med en stor fællesspisning. Tv-kokken Anne Hjernøe og indehaveren af Restaurant Mefisto, Lars Kyllesbech, står for maden. Anne vil desuden holde oplæg om, hvordan mad kan skabe fællesskab. Vi slutter aftenen af […]

Aarhus

DokkX på hjul

Succes-udstilling udvides med en hel bus med velfærdsteknologi og hjælpemidler og kører ud til hele Aarhus, så alle kan lege og lære. ”DokkX på tur”- destination det gode liv kører fra mandag 27. marts rundt i Aarhus i en ombygget bybus. Bussen rummer mere end hundrede typer af teknologi og hjælpemidler til alle grupper af borgere: En el-scooter, der kan klappes sammen som kuffert, en tinnituspude med musik, elektroniske pilleæsker […]

Aarhus

Cura går ikke i luften på mandag

Efter mange forberedelser står du, dine kollegaer og hele Sundhed og Omsorg klar til at tage imod Cura. Det er derfor med største beklagelse, at vi må meddele, at Cura ikke går i luften på mandag som planlagt. Denne beslutning er resultatet af et hensyn til, at sikker og stabil service og omsorg over for borgerne altid har første prioritet. Det kan og må ikke underordnes et ønske om at […]

Aarhus

Nye retningslinjer for lokalcenter-busser

Retningslinjerne for brug af lokalcentrenes busser er nu opdaterede, så de afspejler gældende lovgivning og understøtter praksis i områderne. I tillæg er de overordnede takster rettet til, så de er ens på tværs af områderne. Læs de reviderede retningslinjer for brug af lokalcentrenes busser her. For yderligere spørgsmål kontakt Frivilligkoordinatoren i dit område eller Henriette Andersen, Frivillighed og Medborgerskab: henan@aarhus.dk   Vi gør opmærksom på, at Skatteministeriet lige nu arbejder […]

Aarhus

Kan I bruge en sangbærer i uge 11?

”Sammen bærer vi sangen ud – sammen skaber vi kultur” Sundhed og Omsorg har sat gang i fællessangs-projektet Syng Aarhus, som er en del af en større indsats, der handler om at sætte gang i mere fællessang i Aarhus. Projektet, som har fået midler fra Innovationspuljen, ledes af sangcoach Louise Svane i samarbejde med FO-Aarhus. Ideen er at skabe synlighed omkring de sundhedsgavnlige effekter ved fællessang. Som led i det […]